ЕС и проблемът с боклуците | Новини и анализи от Европа | DW | 15.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

ЕС и проблемът с боклуците

ЕС има обща политика за прерабока на отпадъците, но на практика тя не се прилага еднакво навсякъде. Страните от Източна и Югоизточна Европа изостават значително от разпоредбите на ЕС и съвременните технологии.

default

Еропейците имат различен подход при решаването на проблема с боклуците

От 20 години насам в ЕС се води единна политика за събиране, съхранение и прерабока на отпадъците, но в отделните страни ситуцаията е много различна. Като цяло могат да се определят две групи. В първата влизат страни с висок процент на преработка и вторична употреба на отпадъците, като Германия и повечето северноевропейски страни. Втората група обхваща региона на Източна и Югоизточна Европа. Характерното за тях според германския експерт Щефан Шойер е, че:


"Страните от този регион имат все още проблеми със сметищата и се опитват да увеличат процента на преработваните отпадъци, без обаче да има ясни тенденции, какво трябва да се направи", казва бившият директор на Европейската екологична служба, обединяваща европейските еко-движения.


Как да се прилагат европейските директиви?

BdT Müllwerker Edmund Jäcke

Германия и северноевропейските страни се справят най-добре с преработката на отпадъците

Според него голяма роля за приложението на евроепйските разпоредби играе политиката за опазване на климата и добив на енергия. Щефан Шойер дава за пример термичната обработка на боклука с цел добив на електроенергия. И тук страните в ЕС се разделят на две групи:


"За страните от Източна и Югоизточна Европа този въпрос е свързан с липсващи инвестиции. А за страни като Германия - той предизвиква допълнителни въпроси: Какво да се прави с наличните мощности за изгаряне на боклука? Кои от тях да се запазят и кои - не", обяснява германският експерт.


Термичната обработка на отпадъците има бъдеще. Изгарянето на отпадъците обаче трябва да става възможно най-ефикасно, за да не се стига до разхищаване на енергия, предупреждава Шойер. В същото време той припомня за един парадокс, който се среща най-вече в индустриалните държави от ЕС:


"Ако имаш големи заводи за термична обработка, означава, че разполагаш със съответното количество отпадъци. В същото време екологичният начин на живот изисква да се отделя колкото се може по-малко боклук, както и да се стимулира разделното му събиране и рециклиране. Благодарение на това може да се пести енергия и да се намали отделянето на вредния въглероден двуокис. Така за съжаление се стига до конкуренция между големите заводи за термична обработка на отпадъците, от една страна и рециклирането им, от друга. Защото инвестициите обикновено стигат или за едното, или за другото", обяснява Щефан Шойер. Той все пак припомня, че ЕС има


специална директива за избягване на конкуренцията


Deutschland Italien Müll aus Neapel in Bremerhaven verbrannt

Термичната обработка на отпадъците има бъдеще

"След дълъг процес на обмисляне миналата година ЕС обнови политиката си за събиране и преработка на отпадъци. Новият закон регламентира йерархията на методите за това, какво трябва да се прави с боклука. На първо място са мерките за намаляване на количеството отпадъци, на второ място - рециклирането им, на трето - термичната им обработка за добиване на енергия и най-накрая изхвърлянето им в сметища", казва бившият директор на Евроепйската екологична служба.

Тази йерархия трябва да се спазва и при отклонения от нея се изсиква обосновка. Това е много важна крачка, вписана в европейското законодателство. Шойер припомня още и за специалната стратегия на ЕС за намаляване на количеството отпадъци, която трябва да бъде приложена от всяка страна до 2013-та година:


"Това е истинско предизвикателство, защото много страни нямат подготвени концепции за практическо приложение на тази разпоредба", предупреждава германският експерт.

Реклама