ЕС и бежанският проблем | Политика | DW | 31.03.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика

ЕС и бежанският проблем

Постигнат бе частичен успех в дългогодишните усилия за уеднаквяване на законите за бежанците и за предоставяне на политическо убежище в страните от общността. Германският вътрешен министър Ото Шили заяви:

"След много тежки и дълги усилия, днес успяхме да постигнем политическо споразумение по главните параметри на имиграционната проблематика."

Това споразумение, което влиза в сила на 1 май заедно с разширението на ЕС, постановява минимални изисквания за защитата на бежанци по хуманитарни причини, като разширява защитните мерки и върху лица, преследвани от недържавни организации. Не бе постигнато обаче споразумение относно търсещите политическо убежище. Тук главната спънка е настояването на Германия по въпроса за така наречените трети страни, тоест отхвърлянето на молби за убежище от хора, които са влезли в ЕС от страни, смятани за сигурни.

Бежанският комисар на ООН Руд Луберс остро разкритикува плановете на ЕС. Ото Шили отхвърли възраженията на правозащитните организации. Предвижда се и ограничен достъп до пазара на работната сила. Ето отново министър Шили:

"Трябва да се диференцира по отношение на предоставяните права, за да не се получи така, че бежанците да получават същите социални услуги, които се полагат и на германските граждани."

Прогрес в полето на политиката за предоставяне на убежище се очаква едва след като партиите в Германия се споразумеят по въпроса. Съмнително е обаче дали това може да стане още преди 1 май.

На срещата в Брюксел се представи и новият координатор на ЕС по въпросите на борбата срещу тероризма, Гайс де Врис. След атентатите в Мадрид, нидерландският политик бе натоварен със задачата да осигури взаимодействие между националните тайни служби:

"Задачата ми е преди всичко да помогна на страните-членки да се справят с нещата, които смятат, че трябва да се направят. Това е основното предизвикателство."

Ото Шили разкритикува мандата на координатора, защото бил твърден широк и неясен. Той не разбирал каква е точната му задача, особено като се има предвид, че сътрудничеството между тайните служби било въпрос на доверие:

"Може би тук и там той ще може да помогне с нещичко. Сигурен съм, че координаторът ще се окаже много полезен, ако знам, как точно схваща той своята мисия."