Енергийният пазар се променя: какво я очаква Русия? | Новини и анализи от Европа | DW | 22.06.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Енергийният пазар се променя: какво я очаква Русия?

Русия е най-големият доставчик на нефт и газ за Германия. Това ще се запази поне до 2040 г. Лошата новина за руснаците е, че потреблението на петрол постоянно намалява, а търсенето на природен газ нараства много бавно.

Американският концерн ExxonMobile публикува нова дългосрочна прогноза за развитието на енергийния пазар в Германия за периода 2015-2040 година. От гледна точка на руските компании, прогнозата на ExxonMobile съдържа както добри, така и лоши новини. Най-лошата е, че потреблението на енергия в Германия ще намалее в близките 25 години с 30 на сто. Авторите на прогнозата твърдят, че това ще се дължи на повишаването на енергийната ефективност, както и на активното пестене на енергия в страната.

Освен това ще продължи и преструктурирането в икономиката, където сферата на услугите все повече ще измества енергоемките отрасли. Влияние ще окаже и демографското развитие на Германия - очаква се сегашните 80 милиона жители да намалеят до 78 милиона. Другата лоша новина засяга руската въгледобивна промишленост. "През 2014 година въглищата са били втори по значение енергоносител, но те нанасят и най-големи вреди на климата", пишат авторите на изследването. Според прогнозата, потреблението на въглища в Германия ще намалее с почти две трети до 2040 година.

Това ще намали и количествата на изхвърляния в атмосферата въглероден двуокис почти наполовина спрямо 90-те години на миналия век. Вярно, че германското правителство си е поставило за цел да намали емисиите на въглеродния двуокис със 70%, но тази цел, според анализаторите, няма да бъде постигната, независимо от бума на възобновяемите енергии.

Възобновяемите енергии ще играят все по-голяма роля

Fokus Europa, 24.06.2015, Dänemark:Weg zur Unabhänigkeit

До 2040 г. производството на енергия от възобновяеми източници ще се увеличи с 55% в сравнение с 2014-та.

Експертите на ExxonMobile констатират, че възобновяемите енергии ще играят все по-голяма роля. Те изчисляват, че до 2040 година производството на енергия от възобновяеми източници ще се увеличи с 55 на сто в сравнение с 2014-та. Но и през 2040 година преобладаващата част от възобновяемите енергии (около 60 на сто) ще се произвежда главно от биомаса и биогаз. Около 20% ще се осигуряват от вятърната енергия, чиито мощности ще се увеличат почти тройно.

Соларните инсталации ще осигуряват около 15 на сто от енергията. Независимо от това - и тук започват добрите новини за руските износители - петролът и природният газ ще си останат най-важните енергоизточници през 2040 година - с общ дял от почти 60 процента. Анализаторите дори предвиждат, че природният газ ще измести петрола от първото място след 2030 година.

Природният газ е по-перспективен от петрола

По-нататък в изследването се посочва, че 80% от природния газ в Германия се използват най-вече за отопление. Съвременните технологии за отопление и подобряване на топлоизолацията на жилищните сгради обаче ще водят до по-нататъшно намаляване на дела на природния газ в потреблението.

В близките 25 години ще се увеличават главно онези обеми природен газ, които са предназначени за електроснабдяване - т.е. експертите от ExxonMobile предричат, че ще настъпи обрат в тенденцията за намаляване ролята на природния газ в производството на електроенергия. С това обаче се изчерпват добрите новини за Газпром.

Symbolbild Deutschland PKW-Maut

Автомобилният транспорт в Германия ще остане основен потребител на нефтопродукти

Делът на природния газ в производството на електроенергия ще се увеличава, но поради реалното намаляване на потреблението в Германия, обемите на необходимото на страната синьо гориво ще спаднат още през 2020 година с около 10 процента в сравнение с 2010 година. След това тези количества ще започнат да нарастват, но и през 2030 година няма да достигнат нивото от 2010.

Перспективите пред руските петролодобивни компании са още по-мрачни. Петролът ще си остане един от двата главни енергийни източника и неговите производни ще продължат да доминират в автомобилния сектор и въздушния транспорт. Според прогнозата обаче, търсенето на петрол в Германия през идните 25 години ще намалее с повече от една трета. В този смисъл най-добрата новина за Газпром и руските петролни компании е тази, че и през 2040 година Германия ще си остане най-големият пазар за техните продукти. Лошата новина е, че потреблението на петрол постоянно ще намалява, а търсенето на природен газ ще нараства съвсем бавно.

Редакцията препоръчва

Реклама