Евросъюзът и евро-банкнотите | Начало | DW | 16.04.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Евросъюзът и евро-банкнотите

Какво разкриват евро-банкнотите за страните от Европейския съюзІ

Евро-банкноти

Евро-банкноти

16. 04. 2004

Какво разкриват евро-банкнотите за страните от ЕС?

Какво ни казват евро-банкнотите? Човек се изкушава да отговори: според това каква е цифрата, изписана върху тях, дали имаме достатъчно пари в портмонето си или не. Според лингвиста проф. Вилфрид Кюршнер обаче евро-банкнотите разкриват още един куп неща. ”Какво ни разказват банкнотите – езикови съждения за еврото”, такава бе темата на доклада му, изнесен пред Дружеството за немски език. За двучасовата си ”обиколка” в езиковия пейзаж на страните членки от Европейския съюз професорът използва различните съкращения на названието ”Европейска централна банка”. По различните банкови съкращения слушателите му пък трябваше да разпознаят в раздадените им листовки кои страни от Европейския съюз се крият зад тях. Професорът на свой ред показа как въз основа на трибуквените съкращения могат да се диференцират различните езикови групи и семейства в рамките на ЕС. Почти всички езици, говорени в страните от съюза, са индогермански, само финландският се числи към уралските езици. Индогерманските се подразделят на свой ред на германски, към които се числят датският, немският, нидерландският и английският език, романски, към които принадлежат френски, испански, италиански и португалски, келтски езици, представени от ирландския и гръцки език.

С разширяването на евросъюза от 1. май към езиците в неговите рамки се присъединяват още балтийските и славянските езици. Малтийският заема особено място, защото всъщност произхожда от арабския език и принадлежи към семейството на хамито-семитските езици. Според проф. Кюршнер това внася сериозна промяна в езиковото многообразие на езиците, говорени в страните-членки на Европейския съюз. ”В езиково отношение това е драматично разширяване на езиковото многообразие, защото по такъв начин в езиково отношение Близкият изток непосредствено се включва в общността.”

Евросъюзът ще трябва да се подготви и за приемането на друга азбука след приемането на България, Сърбия и Белорус. Тогава буквите върху евро-банкнотите вече няма да бъдат само на латински и гръцки, а и на кирилица. Затова пък СЩ биха могли да приемат за своя официална валута еврото, без да се налага да внасят в езиковото многообразие други букви и език, пошегува се в края на лекцията си професорът.