Доклад на програмата за развитие на ООН | Политика | DW | 16.07.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика

Доклад на програмата за развитие на ООН

От 1990 година насам съществува програмата за развитие на ООН, която ежегодно представя своя доклад. Тази година акцентът в доклада е дефиниран като ”Културната свобода в нашия свят на многообразието”. Сабине Рипергер информира:

”Тук за пръв път ще се тематизира културното измерение на човешкото развитие. И това е толкова неотложно, защото две-трети от всички държави имат малцинства, съставляващи над 10 процента от населението и воторо защото – според оценките – една седма от световното население е дискриминирано въз основа на етническа, расова или религиозна принадлежност.”

Това изтъкна председателят на германското дружество за обединени нации Винфрид Нахтвай. Културното многообразие трябва да се приема като основно човешко право и като предпоставка за развитието на обществото в 21 век. То подчертава, че държавите трябва да разработят мултикултурни концепции за да предотвратят дискриминацията. По време на представянето на доклада в Берлин германската представителка в програмата за развитие на ООН Габриеле Кьолер подчерта важната роля на свободата на културите:

”Убедена съм, че свободата на културата е силно застъпена в много развиващи се страни, както свободата по отношение на езиковите възможности, така и свободата за включване на хората от други религиозни общности. ”

Германският министър на помощите за развитие Хайдемари Виечорек-Цойл вижда развитието като процес на разширяване на реалните свободи и възможности за избор пред хората, така че те да имат сами възможност да решават. Към това естествено спада свободата на вероизповеданията, на избор на начин на живот и на оформяне на обществото. Това е предпоставка хората да живеят с достойнство и самоопределение. Хайдемари Виечорек-Цойл обаче посочи, че това е само едната страна на медала:

”Докладът показва, че желанието на хората за самоличност и опазване на културните им традиции

трябва да се вземе насериозно. Докладът обаче подчертава, че религията и културата не бива да се ползват за оправадние за подтискане например на жените. Мащабът винаги е зачитането на човешките права.”

Габриеле Кьолер каза, че е съвсем сигурна, че някои части от доклада ще засегнат някои държави, но това е част от функцията на такива доклади. Те трябва да предизвикват дискусии и да придадат на програмата на ООН за развитие възможност да въздейства върху правителства и неправителствени организации, които казват ”ние искаме да разискваме този въпрос и да го променим.”