Докладът на Световната банка “Европейски съюз – 8+2” | Начало | DW | 05.02.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Докладът на Световната банка “Европейски съюз – 8+2”

Според доклада през 2008-2009 икономиките на новите държави-членки на съюза ще останат сравнително стабилни. Посочени са и многобройни рискове, свързани с глобалните финансово-икономически проблеми.

default

Седалището на Световната банка във Вашингтон

Годишният доклад на Световната банка “Европейски съюз – 8+2” прогнозира запазване на сравнително стабилен икономически растеж в икономиките на новите и най-новите членки на съюза. Тази прогноза обаче е придружена от предупреждения за макрокономически предизвикателства.

За най-младите европейски членки България и Румъния се посочва, че през 2008 те „ще продължат напредъка си към приближаване до стандартите на ЕС”, но през тази и следващата година този напредък ще е „по-малък от предвидения”. Според доклада, двете страни са силно уязвими в новата неблагоприятна външна ситуация, която застрашава цялото световно икономическо развитие.

Уязвимостта на България и Румъния

произтича от растящите дефицити по текущата сметка, за чието балансиране се разчита изцяло на преките чуждстранни инвестиции. Друг рисков фактор са големите вътрешни потребителски дългове финансирани с чужди валути.

Въпреки рисковете, източноевропейските икономики не са пряко изложени на неблагоприятните външни финансово-икономически условия тъй като са обвързани главно с ЕС, твърдят от Световната банка. Банките в региона не са под непосредственото влияние на неустойчивия американски ипотечен пазар, който заплашва кредитния сектор с глобална криза.

Влошаването на глобалните условия за кредитиране

неминуемо ще окаже отрицателно влияние върху България и Румъния, посочва се в доклада. Световната банка отбелязва и инфлационния натиск в България, водещ до растящи цени на услугите и хранителните стоки.

В същия доклад на банката се преценява и нивото на общо задоволство от живота в новите членки на Европа. Гражданите на България, Унгария и Румъния са сред най-недоволните от живота си. За българите, критични сфери, нуждаещи се от спешно внимание, са здравеопазването и образованието. В България броят на хората, подкрепящи демократична политическа система, е най-малък в сравнение с другите европейски държави. Тя има и процентно много голям брой хора, безразлични към политиката, както и такива, които мислят, че авторитарна власт може би е за предпочитане.

Подобно съдържание