Докладът на правозащитната организация Хюмън Райтс Уоч за 2006 година | Новини и анализи по международни теми | DW | 12.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

От света

Докладът на правозащитната организация Хюмън Райтс Уоч за 2006 година

Навсякъде по света се нарушават права на човека-било в Дарфур , в Ирак или Египет било в Русия , Узбекистан или Северна Корея , в Бирма , Китай или Саудитска Арабия. В доклад от 500 страници правозащитната организация Хюмън Райтс Уоч заклеймява обаче не само диктатури и деспотични режими. Критиката се насочва и срещу западните индустриални държави.САЩ изгубиха ръководната си роля в сектора на защитата на прав

�та на човека .Европейците пък правят твърде малко в тази насока , се посочва в доклада на Хюмън Райтс Уоч.Защо тъкмо европейците , известни с най-добрата в света система за защита на човешките права трябва да правят още повече? Тоз въпрос е в центъра на следния коментар от Уте Маст-Киршнинг:

С оглед на порядките в американския затворнически лагер Гуантанамо може да се добие впечатлението , че за “ третирането” на деспоти и диктатори и съответно техните помагачи може да се намери една фатална псевдолегитимност .Щом като най-могъщата в света страна с демокрация , САЩ , принизиха правозащитните стандарти то някои и други съвременници могат да се запитат защо ли пък ние да полагаме усилия за зачитане на правата на човека?

Правата на човека са в опасност по цял свят , както документира доклада на Хюмън Райтс Уоч. Само там обаче където тези права са гарантирани чрез нормите на правовата държава и чрез едно ангажирано гражданско общество , само там е възможно мирно съжителство и развитие н личността.Това е в Европа познанието от столетни конфликти и войни.Днес страните от Европейския съюз се стремят да дадат принос за мира , сигурността , глобалното устойчиво развитие и взаимното зачитане между народите. Тази цел както и още много други бяха формулирани в европейската проектоконституция. Само ако тази политическа воля е на преден план Европа на 27-те може да поеме овакантената ръководна роля в правозащитния сектор. Важен инструмент в тази насока е външната политика например като се оказва по-ясно влияние върху Русия , Китай ли САЩ за да коригират актуални дефицити при зачитането на човешки права. Това и ангажирана дейност в новооснования Съвет за правата на човека към ООН предлагат шанса правата на човека да се превърнат в световен план в основен елемент на политическата дейност. Само една Европа която чрез активни действия укрепва своята убедителност като защитник на правата на човека може да спре настъпилото тревожно развитие в правозащитната сфера и може да очертава правилната посока. В това отношение на Германия се пада понастоящем важна роля – в Европейския съюз , в Голямата осморка и в Съвета за правата на човека към ООН.