Добри новини от МВФ | Новини и анализи по международни теми | DW | 19.04.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

От света

Добри новини от МВФ

МВФ потвърди оптимистичната си прогноза за подем в световната икономика. Експертите обаче предупреждават, че рисковете от протекционизъм се увеличават.

От гледна точка на МВФ световната икономика се развива по-добре от очакванията. По време на пролетната сесия на МВФ и Световната банка главният икономист на МВФ Морис Обстфелд потвърди своята прогноза от миналата есен, според която глобалният стопански ръст  през тази година ще съставлява 3,5 процента. През идната година може да достигне до 3,6 процента. "Икономическият подем е на широка основа. За него допринасят както индустриалните, така и бързоразвиващите се и развиващите се страни", заяви Обстфелд във Вашингтон. Той допълни, че МВФ дори минимално е завишил прогнозата си за тази година в сравнение с тази от януари. "Това се дължи на доброто икономическо развитие в Европа и в Азия, главно в Япония и Китай, както и на продължаващия стопански ръст в САЩ", заяви главният икономист на МВФ.

Потенциалът не е изчерпан

Въпреки тези добри новини, все още има страни, чиито стопански ръст е под нивото от миналите години, допълни Обстфелд. От началото на 2016 година цените на суровините и приходите на много държави остават относително стабилни, но на сравнително ниско ниво. А това не оставя голямо поле за действие на износителите на суровини главно в Близкия Изток, Африка и Латинска Америка. Същевременно лошите реколти, съчетани с граждански войни, застрашават осигуряването на прехраната в много страни, особено в Тропическа Африка."Затова остава под въпрос, дали сегашният подем в световната икономика може да се стабилизира", допълни Морис Обстфелд. Според него бизнес-климатът и потребителското доверие в много страни могат да бъдат подобрени, въпреки че индикациите за такова развитие и сега са на добро ниво. Главният икономист на МВФ заяви, че в много държави се наблюдава незадоволителен ръст на производителността и, че наличният потенциал в тях не е изчепран.

Рисковите страни - САЩ и Китай

"Двата най-големи риска за забавянето на световната икономика произтичат от двете най-големи народни стопанства в света", предупреждава Обстфелд. От една страна, това е Федералният резерв на САЩ, който се отказа от политиката на нулевите лихви на ЕЦБ. От друга страна, новата американска администрация обяви, че през следващите години ще води експанзионистична политика на разходите. А това увеличава опасността от инфлация, което от своя страна може да доведе до бързо увеличаване на лихвите и до силно покачване на курса на долара. Подобно развитие ще вкара в големи трудности преди всичко бързоразвиващите се и развиващите се страни, които имат сериозни пасиви в долари. Също и от втората по големина световна икономика произтичат определени рискове за глобалното развитие. Китай е на път да намали излишъците във външната си търговия и да намали дела на индустриалната си продукция в полза на сектора на услугите. Въпреки това кредитната експанзия си остава огромен риск за финансовата система, чиито последици могат да се отразят и върху други страни.

Всеки срещу всеки

Освен тези икономически и конюнктурни рискове, МВФ наблюдава най-вече в развитите индустриални страни нарастващ скептицизъм по отношение на глобализацията и международното разделение на труда, отвръщане от международните търговски споразумения и засилване на протекционистичните тенденции. Морис Обстфелд казва, че международната търговия винаги е била източник на стопански растеж. Тя е увеличила значително приходите на много държави и е намалила бедността по света. "Но тези приходи не са достигнали до всички хора и са неравномерно разпределени", допълва главният икономист на МВФ. Според него, задача на политиците е да се погрижат част от тези приходи да достигат и до трудещите се. В противен случай политическата подкрепа за световната търговия ще продължи да ерозира.

Редакцията препоръчва

Реклама