Глобализацията и училището | Начало | DW | 29.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Глобализацията и училището

Германия се подготвя за полувремето в декадата на ООН, посветена на образованието.

default

Ученици в час по физика

След като станаха известни резултатите от проучването ПИЗА, темата за образованието в Германия буди траен интерес в страната. 16-те федерални провинции непрекъснато планират нови и нови реформи. Мнозина граждани вече се питат, дали това е правилно и най-вече: научават ли децата нещо в училище?


Както изглежда германските младежи не са достатъчно добре запознати с глобализацията: една четвърт от германските граждани на възраст между 18 и 24 години ни познават понятието "глобализация" и дебата, става ясно ясно от т.н. "проучване на ШЕЛ за 2006 г."

Да бъдат съзряни и използвани предизвикателствата и шансовете, предлагани от глобализацията,

Deutschland Bildung Schule Schüler Unterricht

е една от целите на образователната система за в бъдеще. Ханес Зийге от Инвент, организацията, провеждаща мероприятията за повишаване на квалификацията в сътрудничеството за развитие от страна на Германия, е участвал в разработката на програма за Федералното правителство, която програма предстои сега да бъде реализирана в цяла Германия. Нима досега не е ставало досега изобщо дума за глобализацията в рамките на учебните програми?


"Ставало е. Можете да откриете тези теми под една или друга форма в учебните програми, но, нека го наречем, вързани в сноп с дадена сфера на знанията и не всичко ориентирано според идеала на трайното развитие. Да вземем за пример темата "многообразие на видовете" и темата за измененията в климата. Т.е. мога да свържа двете теми под обща връзка "дълготрайно развитие", макар и първата от тях да има значение по-скоро за биологията, а втората - за географията".


Целта е, това положение сега да се промени: трайното развитие т.е.

осъзнатото боравене с чувство за отговорност с ресурсите трябва да навлезе в учебните програми.

Децата следва да научат, защо е важно, в морето да се лови само такова количество риба, каквото не застрашава популацията и да се секат дървета, само доколкото гората е в състояние да ги възстанови чрез естествен растеж. Заедно с колегите си Зийге е разработил през м.г. концепцията, чиято реализация започва сега.

Германия е догодина домакин на Конференцията по повод полувремето на Декадата на образованието на Обединените нации и федералната република иска дотогава да е в състояние да представи резултати. В рамките на тази декада на образованието близо 180 страни са си поставили за цел да въведат в училищата до 2014 г. трайното развитие като част от учебната програма. а това означава:

да се поощрява откритото към света мислене,

да се вдъхновява мисълта и ангажираността за общото благо, и разбирането на глобалните взаимовръзки. Германия се стреми да постигне тези учебни цели с новия учебен предмет "глобално развитие". Още веднъж Ханес Зийге:


"Това, което може би бихме могли да кажем, е, че нещата се свързват и канализират по друг начи, като стремежът е към постигане на компетентност сред учениците, които, така да се каже, да имат позитивно принципно отношение към трайното развитие, ориентират действията си към трайното развитие. Като например решенията за закупуване на честно търгувани продукти. Т.е. от познанието, от знанието, през оценката към действието".