Германска помощ за българското селско стопанство | Новини и анализи от България | DW | 16.08.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

България

Германска помощ за българското селско стопанство

С германска техническа и финансова помощ от началото на годината стартира проект за подпомагане на земеделските структури в Родопите. За начинанието, в което са включени 43 общини от южните краища на България, информира нашият софийски сътрудник Николай Цеков.

default

Проектът “Родопи” бе иницииран в рамките на оказваната на България от германския федерален бюджет ежегодна финансова и техническа помощ до приемането на страната в Европейския съюз. Изпълнител на начинанието по въвеждане на европейските стандарти в производството, преработката и търговията в зле механизираните и разпокъсани натурални и полупазарни стопанства в южните планински краища на България е германското Дружество за техническо сътрудничество Ге-Те-Цет. В начинанието са включени фермите на територията на 26 изцяло планински общини в родопската част на Благоевградска, Пазарджишка, Пловдивска, Смолянска, Кърджалийска и Хасковска област. Допълнително за бенефициенти по проекта са определени десетки села в планинските части на още 17 общини в границите на тези пет области. По замисъла на създателите на проекта от Дружеството Ге-Те-Цет и Министерството на земеделието целите му са свързани с осъществяване на пилотни начинания в сферата на планинското растениевъдство и животновъдство. Други основни цели са създаване на бюра за информиране и разпространяване на добри практики сред селскостопанските производители по отношение на изискваните от европейската обща аграрна политика и потребителите стандарти и качества на земеделската продукция. Особено значение се придава на сигурността на храните и въвеждането на екологосъобразни цикли в производството. По примера на съществуващите в Германия фермерски сдружения в проекта “Родопи” е включено създаване на асоциации за общ маркетинг и обмен на съвременни технологии сред производителите на екологически чисти растителни и животински продукти от планинското земеделие. В областта на растениевъдството с помощта на германските данъкоплатци в родопските общини вече се насърчава разширяването на площите на редица типични за Родопите култури. Заедно с тях германски и български агрономи разпространяват сред производителите здрав посадъчен материал от редица овощия, орех, бадем, лешник, арония, киви, червено френско грозде, бодливо грозде, билки, аспержи, люцерна и етерично-маслени култури. По проекта “Родопи” ще се подкрепи и създаването на нови оранжерии. В областта на животновъдството успешно кандидатствалите за подкрепа фермери ще могат да закупят до пет крави от породи като родопското и късорогото говедо или пет породисти биволици, до 10 свине и 30 овце от специално селектирани за планинските условия стада. Внимание е отделено и на отглеждането на птици за месо и яйца, на развитието на зайцевъдството и пчеларството и дори на създаването на щраусови ферми. При кандидатстване за кредитна субсидия до 50 000 лева по българо-германския проект за развитие на земеделските структури в Родопите не се изисква представяне на инвестиционен проект. Осигурено е и облекчено получаване на кредит до 20 000 лева въз основа на ипотека върху недвижим имот.
Реклама