Германската икономика се намира в отлично състояние | Начало | DW | 18.12.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Германската икономика се намира в отлично състояние

Икономическият прираст през 2006 беше значително по-висок от очакваният а в началото на годината. Засилват се тенденциите на положително влияние и върху пазара на труда. Коментар на Карл Цавадски.

default

В продължение на години Германия беше на опашката на ЕС по показателя стопанска конюнктура. В международен план – даже се оговореше – отчасти със загриженост, отчасти с пренебрежени е- за “германската болест”. Сега всичко това е минало. В момента Германия не само преживява най-силния икономически прираст от обединението на страната насам, но и е локомотив на конюнктурното оживление в Европа. В нито една друга страна на ЕС икономиката не се развива така бързо, както в Германия. Стопанският прираст в момента е от 2,4 %, а може да се окаже, че окончателната цифра е даже и още по-висока. Изгледите за продължаващ постоянен прираст на икономиката и през 2007 са многообещаващи.

Особено важно и радващо е, че нараства и заетостта. През ноември за пръв път броят на безработните падна под четири милиона.За това има две важни причини: Първо : това е последствие от реформата на осигуряването при безработица – безработните получата по-силна подкрепа при търсенето на работа, но от тях самите се изисква и повече отколкото преди. От друга страна предприятията силно намалиха числеността на персонала си по време на фазата на стагнация. Сега обаче броят на договорите и поръчките расте и те назначават нови хора, чийто брой междувременно е по-голям от броя на съкратените преди. Намаляването на безработицата ще даде допълнителен тласък за развитието на конюнктурата. Това се отнася както до частното потребление, така и до облекчаването на обществените бюджети и не на последно място – това повдига настроението сред потребителите.

Германската икономика днес е по-силна отколкото когато и да било преди. Предприятията бяха оздравени по време на фазата на стагнация, те се концентрираха над областите, в които имат най-солидни шансове за успех и оптимираха своите търговски структури. Те модернизираха продуктите си и начина на производство и продължиха да се интернационализират и да растат на световния пазар – при това не само благодарение на чуждестранни представителства, но и чрез продуктите си. За икономическото оживление роля изигра и разумната политика на профсъюзите. През последните години доходите нараснаха едва наполовина спрямо останалите страни от общността, по този начин бе намалена себестойността на продукцията, което повиши конкурентноспособността на германските продукти на международния пазар. Гепмания приключва 2006 година като световен шампион в износа. Неблагоприятните тенденции по отношения на америкщанския пазар бяха неутрализирани благодарение на силния износ в други региони на света. Към тях спядат Източна Европа и Русия, както и Китай, Индия и Близкия Изток. Без съмнение германското икономика в момента се намира в отлично състояние. Предприятията реализират огромни печалби, а конюнктурата е толкова стабилна, че даже и предвиденото увеличаване на данък добавена стойност през идната година от 16 на 19 на сто едва ли ще наруши тенденцията на повишаващо се частно потребление. От икономическа гледна точка, изгледите за 2007 са също така многообещаващи.