Германо-българското сътрудничество в съдебния сектор | Новини и анализи от България | DW | 15.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

България

Германо-българското сътрудничество в съдебния сектор

България и Германия засилват сътрудничеството си в съдебния сектор. За предизвикателствата пред това начинание Румяна Таслакова разговаря с д-р Хелмут Палдер от министерството на правосъдието в провинция Бавария.

default

Д-р Хелмут Палдер

Договор за германо-българско партнорство в съдебния сектор -- между окръжния съд в Нюрнберг и първоинстанционния съд във Варна - това бе целта на неотдавнашното посещение на д-р Хелмут Палдер от министерството на правосъдието в германската провинция Бавария, с когото имам възможността да говоря. Какво конкретно уговорихте във Варна, г-н д-р Палдер?

"Сключихме споразумение, в което се предвижда размяна на информация и консултациии при организацията на съдилищата, както и при връзките на съдебните органи с обществеността. Все по-важно е съдилищата да контактуват интелигентно с медиите, така че обществеността да разбере каква е фунцията на съдилищата и да бъде информирана компетентно за съдебните процеси и решения."

Как конкретно ще протече това уговорено сега партньорство? Например що се отнася до информирането на обществеността за дейността на съдебните органи?

"Един конкретен пример: Ако става дума за казус, който представлява обществен интерес, съдът трябва да установи контакт с журналистите, да им разясни накратко казуса, така че да са запознати с фактите. В повечето случаи журналистите могат да присъстват на съдебните заседания и да отразяват хода на процеса. Ние ще препоръчаме към съдилищата да бъдат назначени говорители, които да отговарят за медиите. Тези говорители са по принцип хора с добри обноски, които поддържат тесни контакти с медиите, така че да се избягват атмосферни смущения в общуването".

Препоръчвате методи, които отдавна се практикуват в Германия, да бъдат приложени в България. Как, г-н д-р Палдер, ще се подхожда в рамките на партньорството между съдилищата в Нюрнберг и Варна?

"На първо място председателите на съдилищита трябва да назначат говорители. След това тези говорители трябва да бъдат обучени - така например: какво може да се каже пред пресата, по кои въпроси трябва да се внимава и де не се говори, как се дават интервюта, например как да се реагира, когато при интервю журналистът се опитва да изкопчи нещо неразрешено или неподходящо. Т.е. важно е говорителите да усвоят техниката на интервюто. Също така е важно да знаят как да съставят съобщения за печата - в това отношение вече има квалификационни курсове в Бавария. Според мен би било възможно да реализираме такива инициативи с нашите български колеги".

Ще каните български колеги в Германия?

"Да, може да каним български колеги. В Бавария има достатъчно добре обучени говорители, които биха могли да предадат знанията си на български колеги, както в Германия, така и на място в България. "

Какви други възможности за сътрудничество между Нюрнберг и Варна уговорихте, г-н д-р Палдер?

"Уговорихме, например, че важна тема са отношенията между съд и прокуратура. Разисквахме по процесите, които траят месеци и години, дали има възможности ходът на тези процеси да се ускори. Както научихме по време на разговорите, процесиите в апелативния съд във Варна се приключват най-късно след четири месеца. Това са срокове, които са по-кратки отколкото в Нюрнберг".

На кои други теми се спряхте във Вашите разговори във Варна?

"С председателя на съда уговорихме това, което споменах досега. Аз лично имах възможността да говоря с министърката на правосъдието Меглена Тачева, със заместник-министъра на провосъдието Бойко Рашков, когото познаваме вече десет години, със заместник главния прокурор Христо Манчев. Уговорихме се да участваме заедно в един туининг-проект. Говорих и с г-жа Вутова от прокуратурата в София, защото и тази прокуратура поддържа партньорски контакти с Нюрнберг и в най-скоро ще приеме на посещение колеги от Нюрнберг".

Запланувало ли е партньорство и със съдилища в други български градове?

"Още не е запланувано сътрудничество с други съдилища. Говорих и с председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев - и в резултат от този разговор виждаме възможност това, което сега изпробваме между Нюрнберг и Варна, да предложим и на други съдилища в България. Ние, от министерството на правосъдието в Бавария, сме готови на такова сътрудничество. Сега за пръв път един съд в Бавария се реши на такова партньорство. Ако към нас се обърнат с желание за сътрудничество, съм сигурен, че в Бавария има голям брой съдилища, които ще прояват интерес и които аз ще подкрепя".

Кога ще отчетете резулатите от партньорството между Нюрнберг и Варна? Какви срокове сте си поставили?

"Ако съдя по опита, който имаме в рамките на сътрудничеството с прокуратурата в София, смятам, че първа равносметка можем да направим през януари идната година. Тогава ще отчетем първите резултати. Ние поддържаме партньорски отношения и с други - макар и малко на брой страни, резултатите от които са окуражаващи. Накратко - след една година ще отчетем ясна тенденция".

Вие, г-н д-р Палдер, сте добре запознат със съдебната система в България. Знаете, че през юни Европейската комисия ще представи следващия доклад за напредъка на страната, в който именно реформата в съдебния сектор ще играе важна роля. Какво според Вас е най-спешно необходимо в тази област?

"Реформата в съдебната система трябва да продължи. Според мен - що се отнася до наказателното право - са необходими още някои промени в наказателния кодекс. Например може да се гарантира по-добър ход на трудни процеси. В това отношение българската страна има поле за напредък - например като се оставят настрана неважни детайли в хода на процесите и се концентрират върху една важна тема.

Необходимо е още по-нататъшно квалифицирине на прокурорите и съдиите. България е изправена пред огромно предизвикателство да се пригоди към правните норми в Европейския съюз. За тази цел ние в Германия разполагахме с десетилетия, а България - със само няколко години. Така че е необходимо професионалната квалификация на съдиите и прокурорите да се ускори и задълбочи. Това е и причината, поради която през октомври ще организирам с български колеги семинар във Варна - по въпроси на трансграничната престъпност. Накратко казано: квалификация, квалификация и пак квалификация."

Реклама