Германия: как се става зъботехник, електротехник, банков служител? | Новини и анализи от Европа | DW | 29.05.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Германия: как се става зъботехник, електротехник, банков служител?

Електротехник, физиотерапевт, зъботехник, банков служител: в Германия над 300 професии могат да бъдат усвоени в рамките на професионално обучение, за което се получава заплата. И българи могат да кандидатстват за място.

В Германия близо 330 професии могат да бъдат усвоени в рамките на професионалното обучение, т.нар. Berufsausbildung. Сред тях са стругар, фризьор, пекар, зидар, електротехник, дърводелец, зъботехник, физиотерапевт, банков служител, възпитател за детска градина, болногледач. Този модел за подготовка на професионални кадри следва дуалната система на обучение, която предвижда тясна връзка между теорията и практиката. Междувременно германският модел е популярен и в редица други европейски страни.

Редакцията препоръчва

Какво е заплащането? И има ли стипендии?

В Германия обучаващите се получават възнаграждение за труда си. Размерът на заплатата зависи от различни фактори - от тарифната ставка или пък от самия работодател, при когото се обучава кандидатът. Заплащането по време на професионалното обучение се движи между 400 и 800 евро месечно. Има обаче и професии, при които обучаващият се може да получава до 1500 евро на месец. Особено високо е възнаграждението за онези, които се обучават в областта на мехатрониката, а най-ниско е заплащането на бъдещите фризьори и гримьори. От 2020 година минималното заплащане за обучаващите се ще се вдигне на 515 евро през първата година от обучението. През 2023 година то ще бъде повишено на 620 евро месечно.

Ако заработените пари не стигат за издръжка, обучаващите се в професионални училища могат да подадат молба за държавна стипендия, т.нар. BaföG. Такъв вид стипендия се отпуска на студенти, чиито родители имат ниски доходи, както и на обучаващи се в професионални училища, чието заплащане е ниско и недостатъчно за покриване на жизнения минимум. Размерът на стипендията се определя съобразно доходите на родителите и на самия учащ се. Възможно най-високата месечна стипендия BaföG възлиза на 735 евро месечно. След като учащият завърши обучението си и си намери работа, той е длъжен да върне получената сума по линия на BaföG. Друга възможност за подпомагане на обучаващите се е стипендията BAB (Berufsauslbildungsbeihilfe), която се отпуска безвъзмездно от Федералната агенция по труда - тя е предназначена специално за онези, които се обучават по дуалната система и не живеят в дома на родителите си. Размерът на такава стипендия също зависи от доходите на родителите и на учащия се.

Права и задължения

Предприятията сключват с обучаващите се договор. Паралелно със стажа в съответната фирма, обучаващият се посещава и учебни часове в професионално училище. Седмичната програма изглежда така - два дни училище, три дни стаж в предприятието. Подписвайки договор с предприятието, младежът поема определени задължения. Но той има и права, гарантирани от германския закон за защита на младежта.

По време на професионалното обучение към учащия се прилагат нормите на германското трудово законодателство. Обучаващите се под 18 години нямат право да работят повече от 40 часа седмично, а тези над 18 години могат да работят не повече от 48 часа седмично.

В началото на обучението има пробен период, чиято продължителност е между един и три месеца. До края на пробния срок кандидатът има възможност да реши дали е избрал правилната професия. Ако е пожелал, например, да се обучава в пекарството, но после е видял, че това не е работа за него, в този пробен период той може да прекъсне договора с работодателя без предварително да го уведомява и без да посочва писмено причините. Предприятието също може да прекъсне договора, но това е доста по-сложно, защото законът защитава учащия се. За да го уволни, работодателят трябва преди това поне два пъти да е бил принуден да му наложи наказание. Освен това той трябва да докаже, че е принуден да го уволни заради някакво много сериозно нарушение - например че преднамерено е блокирал работата или пък че е излязъл в отпуск без разрешение.

Предприятията, които изпитват остър недостиг на кадри, са обикновени и тези, които предлагат най-много места за професионално обучение. Често след успешно завършване на обучението те са готови да назначат хората, които са се обучавали при тях. Случва се обаче младежите да потърсят работа и при друг работодател. Като цяло хората, завършили професионално обучение, имат големи шансове да си намерят работа директно след като вземат дипломата си. Сред тях почти няма безработни.

Реклама