″Възприемат ме по-скоро като ″циганин″, не толкова като евродепутат″ | Новини и анализи от Европа | DW | 28.09.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

"Възприемат ме по-скоро като "циганин", не толкова като евродепутат"

Там, където живея, усещам антициганизма дори и като политик: хората не ме възприемат толкова като евродепутат, а по-скоро като "циганин". Сблъсквам се с това отношение всеки ден, казва германецът Ромео Франц.

Германският евродепутат от Ромео Франц

Германският евродепутат от Ромео Франц

Като евродепутат Вие се борите срещу проявите на антициганизъм, т.е. срещу дискриминацията на роми, синти и други малцинства. Какво включва Вашата нова инициатива?

Ромео Франц: Пред Европейския парламент аз представих мой инициативен доклад. Той анализира последните десет години на т.нар. "ромска интеграция", която не беше никак успешна. Причината: интеграционните стратегии и плановете, които Брюксел предаде на отделните страни членки, нямаха задължителен характер. Дори Германия не реализира националния план. Излиза, че в случая действията на доброволни начала не помагат по никакъв начин. Трябва ни план със задължителен характер. 

Много важно е националните държави да започнат да се борят срещу антициганизма, за да заработят и плановете за ромското включване. Аз лично отхвърлям понятието "интеграция", тъй като за всяка маргинализирана малцинствена общност то звучи като "асимилация". В случая обаче става въпрос за равноправно участие. Затова настоявам да говорим за включване. Много важно е най-накрая да бъде забелязана хетерогенността на хората от ромски произход. Защото не говорим само за роми, има също така и синти, кале, мануш, ловари, калдараши и още много други. Имаме общо над 200 диалекта. Именно тази хетерогенност не се забелязва. Потребностите на тези хора са много различни. Затова настоявам да бъде признато правото на самоопределение на това малцинство. Ние сами трябва да можем да казваме кои сме и как се наричаме, а не това да се определя от мнозинството, от ЕК или другите институции. Ако моята резолюция бъде включена в новия план, това ще бъде нещо революционно. Битката срещу антициганизма трябва да стане приоритет, а националните държави трябва да бъдат задължени със закон да изпълняват плановете за включване. Говорим за 12 милиона души в цяла Европа, от които 6,3 милиона живеят в страни от ЕС. Те трябва да се ползват с еднакви права на всички нива. И хетерогенността на тази най-голяма малцинствена група в Европа трябва да се зачита.

Какво конкретно трябва да се случи?

Ромео Франц: Мнозинството и неговите институции трябва да започнат да обръщат внимание на расизма и антициганизма. Темата за антициганизма, както и за историята на хората от ромски произход например все още не са включени в учебната програма и не се изучават в училище. Това означава, че учителите тепърва трябва да бъдат обучени в тази тематика, ако искаме да постигнем някакъв успех. Това няма да стане бързо, ще са нужни години. Но ние сме длъжни да положим началото. Защото ако продължаваме да игнорираме антициганизма, няма да постигнем никакво подобрение. 

В кои страни положението на ромите е най-тежко?

Ромео Франц: Безспорно в някои източноевропейски страни - като Румъния, България, Словакия или Чехия. В сегашната пандемия хората от това малцинство бяха превърнати отново в изкупителни жертви - бяха сочени като приносители на Ковид-19. Те бяха затваряни в сегрегираните им жилищни райони. Достъпът им до здравни услуги и дори до чисти водоизточници беше ограничен. А когато се опитваха да си набавят храна, полицията ги биеше - деца, жени, мъже бяха пребивани най-брутално. Разполагам с видеозаписи, които ми бяха изпратени и които препратих на ресорната еврокомисарка Хелена Дали, за да види каква е реалността по места. Тя беше потресена от това, което видя на записите, и ме увери, че, веднага щом пандемията го позволи, ще посети най-проблемните райони, за да разговаря с хората. В Източна Европа имаме една много опасна ситуация за хората от ромски произход. По моя преценка между 90 и 95 процента от представителите на мнозинството са против ромското население. Но дори в една Италия 80% от мнозинството италианци са отрицателно настроени към ромите. 

Би ли помогнало, ако повече представители на ромското малцинство, подобно на Вас, открито заявят своя ромски произход и се ангажират в битката срещу антициганизма?

Ромео Франц: Там, където живея, усещам антициганизма дори и като евродепутат: хората не ме възприемат толкова като евродепутат, а по-скоро като "циганин". Сблъсквам се с това отношение всеки ден, същото важи и за децата ми. Ще рече, че положението в обществото не променя нищо. Щом веднъж си се разкрил като представител на това малцинство, антициганизмът ще те преследва - независимо кой си в обществото. Затова не можем да казваме: стани някой, за да не бъдеш дискриминиран. Това просто не е вярно.

Ромео Франц от германската партия "Съюз 90/Зелени" е евродепутат от 2018 година. Той е представител на германските синти. Неговите баба и майка са преживели Холокоста над ромите и синтите, но шестима души от семейството му са били убити в концентрационния лагер Аушвиц. 

***

Вижте и това наше видео за ромите в Европа:

Ромите в Европа: къде са най-много, как живеят?

Редакцията препоръчва

Подобно съдържание