Българските студенти в Германия | Следване в Германия | DW | 28.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Следване в Германия

Българските студенти в Германия

Следването в Германия се радва на голяма популярност сред младежите в България. Това потвърждават и новите данни за 2007-ма година. Българските студенти се нареждат по численост на второ място след китайските.

Българските студенти - втори по численост в Германия

Българските студенти - втори по численост в Германия

Следващите в Германия чужденци през миналата година са били общо 188 000. Най-многочислената група са китайските студенти, следвани от българските. Техният брой е бил 11 816. Сред българите най-предпочитани са икономическите науки, следвани от германистика и информатика. Улрих Хойблайн от Университетската информационна служба в Хановер обяснява причините за това масово присъствие на български студенти в Германия така:

"Това се дължи със сигурност на факта, че

германските висши училища се ползват с добро име в България и

Universiteit Maastricht Uni Maastricht Studenten in der Bibliothek der Universität

Самостоятелността е важно условие за успешно следване в Германия

на това, че в България има много училища и гимназии, с преподаване на немски език. С тази езикова ориетнтация очевидно е логично да се търси следване в Германия."

Защо обаче българите идват толкова масово, след като в самата Германия критиките към висшето образование са доста сериозни?

"Критиките в Германия се отнасят най-вече до структурите и дидактиката. Що се отнася до качеството на знанията, които се преподават особено в природонаучните, инженерните науки и икономическите науки - то там нещата са безспорни, включително и в самата Германия и това привлича и множество чужденци."

Добре ли са информирани българските кандидат-студенти, що се отнася до възможностите за следване и допълнителна квалификация в Германия?

"И да и не. Добре информирани са за това, какви форми на следване има и кои университети, какво предлагат. Интернет дава огромни възможности за информация в това отношение. По-лоши са познанията им за това, какви специализирани познания и умения трябва да имат, за да започнат следването.

Българите до голяма степен не познават и особеностите на следването в Германия

Philologische Bibliothek der Freien Universität Berlin

Една от библиотеките на Свободния университет в Берлин

които го отличават от това в България. В германските висши учебни заведения се изиква например много висока степен на самостоятелност и организираност. Студентът трябва да разработва много от нещата сам и да ги преследва като цел, а това е доста необичайно за студентите от Източна Европа."

Улрих Хойблайн казва още, че броят на чуждестранните студенти, които прекъсват следването си в Германия е доста голям. Това се отнася и до българите, макар, че - както пояснява той - там има разлики в зависимост от изучаваните дисциплини:

"Студентите, които прекъсват обучението са например много малко в медицината, докато в германистиката това е извънредно често. "

Обяснението е в по-добрия подбор на студентите по медицина - налагащо се поради ограничения брой места, както и в това, че мотивацията на студентите-медици е доста висока поради наличието на ясна визия за проефисоналнното им бъдеще.

Класацията на най-предпочитаните за следване германски градове сред българите се води от Мюнхен

Deutschland Bildung Hochschule Spitzenuniversitäten

В една от залите в Техническия университет в Мюнхен

Следват го някои университетски градове в Южна Германия, които по традиция се ползват с добро име сред българите, а и предлагат повече възможности за опознаване на културата на страната като цяло. Какви са шансовете на българските абсолвенти, да си намерят след това работа в Германия? Улрих Хойблайн:

"След влизането на България в ЕС проблемът за престоя в Германия вече не е така труден както преди. Разбира се, немският пазар на труда е доста преситен, но има и сфери, като например инженерното дело, природонаучните дисциплини и информатика, в които българските студенти в момента имат добри шансове на местния пазар на труда."

Подобно съдържание