Българската 2010 - купеста финансова облачност | Начало | DW | 29.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Начало

Българската 2010 - купеста финансова облачност

В какво състояние заварва краят на 2009 година българската икономика? И какви са очакванията за 2010? Отговори потърси кореспондентката ни във Вашингтон Соня Каникова в разговор с Тед Олерс, експерт от Световната банка.

Икономическото заледяване ще продължи и през 2010 г.

Икономическото заледяване ще продължи и през 2010 г.

„2009 беше много трудна година за българската икономика. БВП и доходите спадат драстично, а това идва на фона на силния растеж от предишните години. Свиването в България е много близо до картината в другите държави в Източна Европа и Централна Азия, където свиването е между 5.5 и 6 процента. В сравнение с другите нови членки на ЕС икономиката на България има относително голямо свиване - в повечето други държави очакваме свиване на БВП с около 4 до 4.5 процента. Разбира се, в рамките на региона има много големи разлики. Полша, например, запази през 2009 макар и слаб, но положителен растеж, докато Литва и Латвия претърпяха свиване с около 18 процента”, казва Тед Олерс от Световната банка, директор за Източна Европа и Централна Азия.

Puzzleteile

България зависи от Запада

Свиването продължава

Можем ли да очакваме ревизирана прогноза на Световната банка за България през 2010? МВФ, например, ще ревизира прогнозата си поради това, че данните за последното тримесечие на 2009 година са били по-добри от очакваните. „Нашите предвиждания са, че през 2010 България ще претърпи допълнително свиване на икономиката си с около 2 процента. Твърде трудно е да се правят точни прогнози, защото много неща зависят от скоростта, с която ще се възстановяват останалите части на света. Особено западноевропейските икономики, от които зависи българският износ”, казва Тед Олерс. Какви са според него най-големите опасности за България и останалите източноевропейски икономики?

„В състоянието на отделните източноевропейски икономики има големи вариации. Зависимостта им от световната икономика създава една обща опасност за всички - и това е слабият световен растеж. Макар да изглежда, че рецесията започва да се оттегля, не е ясно колко бързо ще расте търсенето на износ от Източна Европа от страна на пазарите в Западна Европа, Азия и Северна Америка. Регионът е особено чувствителен към скоростта на възстановяване в Западна Европа, така че това е първият източник на опасности.

Слаб растеж, висока безработица

Втората опасност е, че големите чужди капиталови постъпления от периода преди кризата едва ли ще се възстановят до старите си нива; финансовите пазари ще останат затегнати, инвеститорите в България и региона ще са предпазливи, много по-внимателни по отношение на рисковете. Ефектът от това ще е по-слаб икономически растеж в сравнение с периода 2003-2007. Безработицата също ще остане висока и дори ще продължи да расте, оказвайки пряко влияние върху благосъстоянието на хората в България и региона. Правителствата ще се окажат в крайно трудна фискална ситуация поради намалените данъчни приходи и увеличените нужди в социалния сектор, което е последица от кризата. Социалният сектор представлява много голям дял от разходите в много държави и особено в Източна Европа. В това отношение България не прави изключение”, посочва експертът.

Erdbeben Japan Tokyo Flash-Galerie

С малки крачки напред

Прогнозите на повечето икономисти са, че Източна Европа ще се възстановява по-бавно в сравнение с другите развиващи се региони. Какво е мнението на Световната банка? Тед Олерс: „Ние очакваме положителна промяна в Източна Европа и България, но между отделните държави има наистина много големи разлики. Предвиждаме, че 10-те нови членки на ЕС от Източна Европа ще стигнат до положителен растеж през 2010, но растежът ще е по-бавен и по-слаб в сравнение с други части на света. За тези държави от изключителна важност е конвергенцията със Западна Европа. Прогнозираме, че този процес ще се съживи, но икономическият растеж ще е по-слаб от преди”, уточнява Тед Олерс.

Кризата - финансова и човешка

Как изглежда 2010 през погледа на Световната банка? Ще бъде ли тя по-добра година за обикновените българи? Тед Олерс: „Финансовата криза се превърна в човешка криза. Правителството в България, но и управляващите в останалите източноевропейски страни, ще трябва да предприемат подходящи мерки за подпомагане на най-уязвимите групи. В същото време те трябва да осигурят и мерки за по-бърз и устойчив икономически растеж, за излизане от кризата. 2010 най-вероятно ще е трудна година. Въпреки очакваното възстановяване, въпреки прогнозите за растеж, безработицата ще остане висока, а това ще затрудни неимоверно повечето домакинства”, предупреждава Тед Олерс, експерт от Световната банка.

Редакцията препоръчва

Подобно съдържание