България привлича все повече чужди инвестиции | Начало | DW | 12.12.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

България привлича все повече чужди инвестиции

Икономическата рамка в страните в преход от Източна Европа се е подобрила – отчита в свой годишен анализ Европейската банка за възстановяване и развитие.

Графика на германските инвестиции в Източна Европа през 2004 година

Графика на германските инвестиции в Източна Европа през 2004 година

Eкспертите на Европейската банка установяват, че условията за бизнес в страните в преход от Източна Европа са се подобрили съществено. Резултатите базират въз основа на допитване до 9 500 предприемачи, които имат бизнес в някои от трасформиращите се източноевропейски държави.

Като най-големи пречки за чуждестранния бизнес – представителите на чуждите фирми назовават наличието на прекалено много и скъпи регулаторни механизми, лошите институционни рамкови условия, слабости при осигуряването на правата на собственост и несатбилно макроикономическо обкръжение. И все пак като цяло положението в реформиращите се страни се подобрява. От студията излиза, че най-голям успех е постигнала Унгария, следвана от Чешката Република и Естония. Средищно положение заемат повечето югоизточноевропейски държави с перспектива за прием в ЕС, като например България, Хърватия и Румъния. В края на класирането са предимно страни от Общността на независимите Държави /ОНД/ като Узбекистан, Беларус и Туркменистан.

Новоприетите в ЕС през 2004 г. държави , водят значително пред страните от ЮИЕ по отношение на развитието на икономическата среда и по този показател бавно се доближават до старите членки на ЕС. Като цяло в страните-кандидатки за прием в ЕС се забелязва забавяне на темпото на реформите. Положително се откроява в тази връзка Сърбия и Черна Гора. Сериозни проблеми за държавите от централна и ЮИЕ – продължават да са бюрократичните и регулативни спънки пред бизнеса, както и широко разпространенаната корупция – отчитат експертите на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Експертът на банката Самуел Франкхаузер потвърждава факта, че икономическият прираст в повечето страни продължава да е отличен. Докато брутният вътрешен продукт в еврозоната в момента нараства със само около 1 % годишно, за новите държави в ЕС се прогнозира стопански ръст от 4,2%, а за държавите от Югоизточна Европа – ръст от 4,8%. В същото време обаче някои от страните като например Полша, Чехия, Унгария, Хърватия и Албания имат проблеми с висок бюджетен дефицит.

Що се отнася до преките чуждестранни инвестиции, според експертът на Европейската банка Франкхаузер, през тази година може да се очаква ново рекордно ниво. След известен спад през 2003 г., през цялата 2005 те са се увеличили до ниво от 50 милиарда долара. Лъвският дял от чуждестранните инвестиции продължава да се влива в централноевропейските държави. Сред югоизточноевропейските страни, експертът обръща внимание предимно на България, като държава, на която чуждите инвеститори напоследък обръщат засилено внимание. В значителна степен дееспособността на страните в преход от Източна Европа е повлияна и от бързото нарастване на кредитната дейност.