България и чуждестранните инвестиции | Начало | DW | 15.03.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

България и чуждестранните инвестиции

В областта на чуждите инвестиции България е някъде между Централна Европа и близките съседи на ЕС, твърди икономистът Красен Станчев. Кореспонденция от Антоанета Ненкова

ОИСР следи ръста на инвестициите

ОИСР следи ръста на инвестициите

През миналата седмицата българското правителство отчете, че България е достигнала “рекорд” в чуждестранните инвестиции .С ръст от около 49% те са достигнали до 2 487.5 милиона щатски долара.

Също през миналата седмица станаха достъпни и материалите от проведения в Солун регионален форум на Центъра на икономическо развитие на ОИСР и Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

Какви изводи налага сравнението в областта на инвестициите?

Според икономиста Красен Станчев обобщеното впечатление е, че България по редица показатели на развитие на частния сектор е във висящо положение между Централна Европа и страните от Балканите и тези от бившия Съветски Съюз.

Данните от последния доклад на Конференцията на ООН по търговия и развитие/UNCTAD/ за световните инвестиции сочат, че България заедно с другите страни – бъдещи членки на ЕС има много по-скромно място в списъка на възможните адреси за чуждестранни инвестиции. В Централна Европа от 1992 до 2003 година са привлечени три пъти повече чуждестранни инвестиции в сравнение с Балканите.Любопитно е и сравнението между чуждите инвестиции в Хърватия и в България. Хърватия има значително по-малко население, преживя война, създаване на национална държава (от 1992 до 1995) и авторитарен режим (от 1992 до 2000 г.).От 1992 до 2003г. страната обаче е привлякла почти два пъти повече инвестиции в сравнение с България. България без войни и вътрешни конфликти “се държи” много по-зле от всички в Централна Европа. За периода до 1998 г. тя, от гледище на привличането на външни спестявания , има поведението на страна във война, обобщава Красен Станчев.

Аналицзите очертават и още една тензенция- непосредствено преди присъединяването на Централна Европа към ЕС инвестициите от чужбина сякаш намаляват (вероятно поради обстоятелството, че вече са се случили). Възможно е това да се случи и в България,прогнозират от българския Институт за пазарна икномика, ако приватизацията спре, ако стопанската предвидимост бъде накърнена и ако страната не е част от по-голям пазар от този на ЕС.

Сравнението с черноморските страни /Армения,Азербайджан, Грузия,Молдова,Украйна, Русия и Турция/,чиято конкуренция България изпитва и ще изпитва и в бъдеще, сочи,че натрупаните инвестиции в страните от Балканите за целия период са близо 30,3 милиарда щатски долара. В черноморските страни ,без Турция и Русия, инвестициите за периода 1992-2003г. са два пъти по-малко (14,7 милиарда), а включвайки тях – инвестициите от чужбина се оказват с ¼ повече отколкото на Балканите.

Обобщението за инвестициите в Централна Европа, на Балканите и в Черноморския регион сочи,че натрупаните чуждестранни инвестиции в Централна Европа от 104,6 милиарда щатски долара, са три пъти повече от вложеното на Балканите и 60 на сто повече от инвестициите в черноморските страни.

Колкото и да са различни страните, за които става дума и колкото да е трудно да се правят изводи зачуждестранните инвестиции в дадена страна от аналогии, може да предполага ,че с изчерпването на приватизацията и на потенциала, свързан с присъединяването към ЕС, на България ще й бъде все по-трудно да задържа интереса на чуждестранните инвеститори, обобщава българският икономист Красен Станчев. Въпреки успехите на 2004 г., предизвикателствата предстоят. България едва ли ще продължава дълго да стои по-добре от Румъния в международните сравнения. Онова, което може да бъде предимство на България – ще бъде използвано и от Румъния, и от Хърватия, и от Турция.