България изостава сериозно в използването на информационни технологии от фирмите | Новини и анализи от България | DW | 22.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

България

България изостава сериозно в използването на информационни технологии от фирмите

България е на последно място сред 27-те страни-членки на ЕС по степен на използване на компютри и информационни технологии от фирмите. Това показват последните данни на Федералната статистическа служба на Германия.

default

Лисабонската стратегия на ЕС предвижда, до 2010 година Европа да се превърне в най-конкурентноспособния и динамично развиващ се икономически район в света с атрактивни работни места и подобряваща се социална среда. Неразделна част от лисабонските решения е и планът за действие “Електронна Европа” от 2002 година, актуализиран на срещата в Севиля през 2005 година. От същата година е и инициативата “Информационна общност 2010”, чиито цели се свеждат до внедряването в ЕС на най-модерните комуникационни технологии за постигането на по-висок икономически растеж и заетост в Европа.

В изпълнението на целите от Лисабон и Севиля България има най-много какво да прави, показват последните данни на Федералната Статистическа служба на Германия. Ето как Симоне Нишалке от представителството на службата в Бон определя областите, в които изоставането на България е най-сериозно:

“България е на последно място сред страните от ЕС по степента на използване на компютри от фирмите. Въпреки това не можем да говорим за сериозно изоставане, тъй като на всеки 10 фирми 9 имат и използват персонални компютри. По-сериозно е изоставането по отношение на използването на интернет. В България 75 % от фирмите имат включен интернет при средна стойност за ЕС от 93 %, което е значително по-висока степен.”

Най-добре по отношение достъпа до интернет стоят компаниите във Финландия и Исландия – 99 % от тях имат включен интернет, следвани от Дания, Австрия, Холандия, Швеция и др. Сред страните от предпоследното разширяване през 2004 година най-добре се представят Словения и Чешката република, а най-зле – унгарските фирми. В България, както чухме, интернет имат 3/4 от компаниите, но пък България постига най-висок ръст от 12 пункта за 1 година – или от 63 на 75 % съответно през 2005 и 2006 година.

Друга област, в която България има да наваксва много, е използването на услуги от т.нар. “електронно правителство.” Ето какво показват данните на статистическата служба на Германия, според Симоне Нишалке:

“Само 46 % от българските фирми контактуват с администрацията през интернет при средна стойност за ЕС от 64 %. Последното място заема България и по отношение на поддържането на собствени уеб-сайтове от фирмите – 33 % от българските фирми имат своя страница в интернет пи усреднена стойност за ЕС на 27-те от 64 %.”

България изостава от другите страни в ЕС и по отношение на т.нар. и-комърс, т.е. електронната търговия. През 2005 година едва 6 % от българските фирми са купували през интернет, още по-лош е показателят на продажбите – само 4 на сто от фирмите в България са сключвали такива сделки по електронен път. Тревожни са и данните за тази част от оборота на фирмите, реализиран чрез интернет. В България тя е в областта на промилите, т.е. стойностите са толкова малки, че не могат да се измерят с проценти. За сравнение в ЕС 12 % от фирмите реализират своя оборот чрез сделки по електронен път. Това е и областта, в която България трябва много сериозно да догонва останалите страни в ЕС на 27-те.

Не всичко обаче е токова черно, колкото показват тези данни. Така напр. има сфери, в които България стои много добре спрямо останалите страни в ЕС, потвърждава Симоне Нишалке от Федералната статистическа служба на Германия:

“България е напред по отношение на използването на интернет за фирмено обучение. При средна стойност за ЕС от 22 % в България 24 на сто от фирмите използват интернет за обучение. С други думи по този показател България е сред водещите страни в общността.”

През следващата седмица експерти от Федералната статистическа служба на Германия ще пристигнат в София по проект на ЕС, в който освен германски участват още и специалисти от Дания. Целта на този туининг проект на ЕС е да бъде направено проучване на използването на модерни информационни технологии в сектора на финансовите услуги в България. Германия и Дания ще предоставят на България методологична, техническа и организационна помощ за нуждите на това проучване.