Буумът с недвижими имоти в Източна Европа отива към края си | Начало | DW | 10.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Начало

Буумът с недвижими имоти в Източна Европа отива към края си

Източноевропейските домакинства са задлъжнели повече от западноевропейските. Европейската банка за възстановяване и развитие и най-новият й доклад за цените на недвижимите имоти в Източна Европа

Всичко за продан

Всичко за продан

Бумът в сделките с недвижими имоти може да се обясни със значително нарасналата необходимост от модерни жилища, както и с бюджетните приходи. Паралелно с това , лихвите достигнаха рекордно ниски нива. В международен план имаше значително количество капитал. Вследствие на това развитие банките облекчиха в значителна степен достъпа до заеми за честни лица.

Спекулата покачва цените

Същевременно се прокрадва и спекулативен елемент, както пишат в най-новия си доклад експертите на Европейската банка за възстановяване и развитие. В някои страни биват закупувани жилища в такива мащаби, само защото хората се надяват впоследствие да ги продадат на много по-висока цена. Това развитие обаче е към края си. Темпото на растеж няма да се задържи дълготрайно и евентуално ново покачване на цените скоро ще доведе до прегряване, пишат експертите от Европейската банка за възстановяване и развитие. Основната причина за охлаждането на пазара се крие в сравнително високата бюджетна задлъжнялост, и то сравнена със собствеността на хората. В държави като Хърватия, Унгария и България задлъжнялостта съставлява 40 процента от собствеността. В еврозоната този процент е 25 на сто. Въпреки че задлъжнялостта в сравнение с брутния вътрешен продукт е под западноевропейското ниво, зависимостта на бюджетите от банките е повод за загриженост, пише в доклада на банката. Вследствие на кризата на пазара за недвижими имоти в САЩ и последиците й върху международните финансови пазари утежнява даването на заеми. В много източноевропейски страни банките вече срещат проблеми с финансирането. Какви ще бъдат последствията за икономиката в Източна Европа все още не е съвсем ясно. Европейската банка за възстановяване и развитие изхожда от презумпцията, че поевтиняването на жилищата ще доведе до охлаждане на конюнктурата в строителния бранш, като по този начин ще застраши цялостната конюнктура. Експертите на банката смятат, че друг стълб на конюнктурата, а именно частното потребление ще бъде засегнато от понижаването на цените на недвижимите имоти.

Спад на стопанския ръст

Цените на недвижими имоти са същевременно и огледало за конюнктурните прогнози. Стопанският ръст в източноевропейските страни-членки на ЕС ще намалее от шест на 5.2 процента през следващата година. Държави с високи външни дългове ще имат още по-нисък стопански ръст. В Русия стопанският ръст ще бъде 6.6 процента, а понастоящем той е 7.2 на сто. За Югоизточна Европа експертите на банката за възстановяване и развитие предвиждат стопански ръст от 6.1 процента.