1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Бежанци

Тема

Според Женевската конвенция за бежанците, приета още през 1950-те години, бежанци са хората, които напускат своята страна поради основателен страх от преследване.

Прескочи следващия раздел Теми

Теми

Прескочи следващия раздел ДВ препоръчва

ДВ препоръчва

Прескочи следващия раздел Гледна точка

Гледна точка