1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Бедност

Тема

Понятието бедност обозначава липсата на достатъчно благосъстояние. При абсолютната бедност се наблюдава крайно лишаване от основни човешки нужди, а при относителната бедност - падане под определен праг на бедност.

Прескочи следващия раздел Теми

Теми

Прескочи следващия раздел ДВ препоръчва

ДВ препоръчва

Прескочи следващия раздел Гледна точка

Гледна точка

Новината от следващите избори

Иван Бедров