1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Бедност

Понятието бедност обозначава липсата на достатъчно благосъстояние. При абсолютната бедност се наблюдава крайно лишаване от основни човешки нужди, а при относителната бедност - падане под определен праг на бедност.

Прескочи следващия раздел Теми

Теми

Покажи още
Прескочи следващия раздел ДВ препоръчва

ДВ препоръчва