“Балканските тигри” пред приемане в Европейския съюз | Политика | DW | 08.06.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика

“Балканските тигри” пред приемане в Европейския съюз

България и Румъния са на път да влязат в Европейския съюз, макар че в сравнение с последните новоприети страни са явно по назад в някои отношения. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" публикува в последния си брой обширна статия за икономическото развитие на двете страни.

default

България и Румъния са пред последното изпитание: на 16 май Европейската комисия представи своя доклад, според който двете страни по принцип са квалифицирани за приемането им в Европейския съюз на 1 януари 2007 г. В отделни области обаче се констатират все още значителни недостатъци, така че окончателното решение беше отложено за октомври. Може да се разчита обаче, че приемането ще стане на определената дата. Двете страни, които поради географското положение и икономическите си успехи биват наричани “балкански тигри”, скоро ще бъдат членове на евросъюза.

От 2002 г. банката “Дека” периодично следи доколко икономиката на източно-европейските страни се е доближила до европейските стандарти. Въз основа на индикатора на “Дека” по такъв начин са документирани неоспоримите успехи на реформирането им. 8 от наблюдаваните 12 страни вече отбелязаха такива успехи. Индикаторът представлява макроикономически модел, който проучва напредъка в отделни области на институционалното, монетарното, реалноикономическото и фискалното приравняване към европейските стандарти.

Как се представят България и Румъния от тази гледна точка? В сравнение с миналата година се констатира значителен напредък. Като изключим Хърватия и Турция, България и Румъния отбелязват най-голям напредък. Двете страни са постигнали подобрение тъкмо в онези области, в които преди бяха констатирани най-големи слабости. По отношение на реалноикономическото доближаване на европейските стандарти България прави добро впечатление с повишаването на доходите на глава от населението. Динамиката на доближаване е едната страна, равнището на доближаване е другата страна. Действително “балканските тигри” отдавна се стремят да достигнат западно-европейските стандрати, но в реалноикономическата сфера отбелязват изоставане, особено що се отнася до България. В това отношение Румъния и България, заедно с Хърватия и Турция са на последните четири места сред 12-те наблюдавани страни. Положително е обаче развитието във фискалната сфера: докато страни като Германия и Франция нарушават маастрихсткия критерий за външните заеми, три процентовата граница не представлява проблем за България и Румъния.

Европейският съюз е политически проект, ето защо решението за подготвеността на страните за приемане може да бъде взето само в политическия процес. Трябва да се вземе предвид, че приемането в евросъюза има обратно влияние върху макроикономическите индикатори – обстоятелство, което при съмнение относно приемането е в полза на страната. Анализът обаче ясно показва, че България и Румъния са се доближили до западноевропейските стандарти значително по-малко, отколкото страните, които бяха приети през 2005 г.

Какво е положението в годината след разширяването на Европейския съюз? Развитието е по принцип добро. Въпреки реалното повишаване на валутни курс, високите цени на петрола и – в някои страни – обезпокоителните успехи на популистки политици, и през миналата година икономиката на новоприетите страни е продължила да се доближава до западноевропейските стандрати. В сравнение с предходната година 11 от 12-те наблюдавани икономики отбелязват подобрение. Застой има тъкмо в Чехия, която преди това беше най-напреднала по отношение на догонването на европейските стандарти. Новите страни-членки на Евросъюза могат да се разделят в две групи: водещи са Чехия, Словения, Естония и Словакия, изоставащи в сравнение с тях са Полша, Латвия, Унгария и Литва.

2006 година ще бъде особено важна за процеса на приближаване до западноевропейските стандарти. За пръв път в посткомунистическата ера с победата на социалистическо-лебералната коалиция на министър-председателят Ференц Гюрчани правителство в източно-европейска страна беше преизбрано. В Полша управлява популисткият съюз на министър-председателя Казимеж Марчинкевич, парламентарните избори в Чехия наскоро спечели гражданско-демократическата партия. Че изборите могат да се отрацят неблагоприятно на процеса на доближаване до западноевропейските стандарти показва Унгария. След изборната 2002 г., през 2003 г. страната отбеляза явен регрес.

В заключение може да се каже, че водещите страни по отношение на доближаването до европейските стандарти отбелязват по-бавен напредък в сравнение с тези, които иначе са “на опашката”. В сравнение с миналата година най-много добри точки имат Турция, Хърватия, България и Румъния.