Английски, френски или немски, ако работиш за ЕС? | Новини и анализи от Европа | DW | 27.03.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Английски, френски или немски, ако работиш за ЕС?

Какъв чужд език трябва да владее човек, който иска да работи в институциите на ЕС, да кажем, като шофьор? Трябва ли непременно да знае английски, немски или френски? Европейският съд отговори на този въпрос.

В Европейския съюз има 24 официални езика. Който иска да работи в някоя от европейските институции, задължително трябва да владее поне един от тях. Но Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) включи още едно изискване - кандидатът за работа да притежава и "достатъчно добри  познания" по английски, френски или немски език.

При това изискването се отнася не само до кандидатите за ръководни длъжности, например за еврокомисари или висши европейски служители, а и до онези, които искат да заемат някаква друга административна или помощна длъжност в Брюксел. Европейският съд обаче сметна това изискване за прекалено.

Съдиите в Люксембург поставиха строга рамка за езиковите изисквания към кандидатите за работа в ЕС. Магистратите обявиха, че е по принцип недопустимо кандидатите да се третират по различен начин въз основа на езиковите им познания. Испания и Италия бяха внесли жалби срещу изискването за познания по английски, френски или немски език.

Какви езици трябва да владее един шофьор?

Съдът на ЕС постанови, че такъв критерий е допустим, само ако конкретни „служебни интереси“ действително изискват подобни познания. Освен това условието за владеене на един от трите езика - английски, френски или немски - трябва да бъде прецизирано и обосновано с "ясни, обективни и предвидими критерии", се казва още в мотивите на съдиите.

С това Европейският съд даде на европейските институции относително широки възможности да взимат решения по свое усмотрение, но само, ако за това има основателна причина. А такава причина не съществува в конкретния случай, по който се жалва Испания, отсъдиха съдиите в Люксембург.

Става въпрос за назначаването на шофьор към Европейския парламент. Самият парламент беше обосновал изискването за владеене на езици именно със "служебния интерес“, който налагал "новоназначените служители да са в състояние да „общуват ефикасно в ежедневната си работа“. Друг аргумент на ЕП беше, че именно тези три езика се говорят най-често в парламента.

Недопустимо и неравноправно третиране

Магистратите на ЕС смятат това за недопустимо и неравноправно третиране на кандидатите за работа: "Нито обстоятелството, че новоназначените шофьори ще изпълняват служебните си задачи на места, където се говори английски, френски или немски, нито това, че пътниците, които ще превозват, ще говорят най-често на английски", може да бъде основание за въпросното изискване. И още един аргумент на съдиите: Европарламентът не е доказал доколко всеки от споменатите три езика е от наистина решаващо значение за  изпълнението на въпросните служебни задължения.

Другата жалба бе внесена от Италия - отново срещу изискването кандидатите да говорят един от трите езика. Тя вече бе уважена от съда на ЕС, но Еврокомисията (ЕК) я  обжалва. По първото дело - жалбата на Испания - съдиите определиха за нищожно изискването на ЕП, а по второто - искането на Италия - съдът отхвърли възражението на ЕК. 

Реклама