Анализ на Дойче Банк за България | Новини и анализи от България | DW | 31.03.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

България

Анализ на Дойче Банк за България

Отделът за изследвания и анализи на Дойче Банк – “Дойче Банк Рисърч” публикува тези дни обширна информация, посветена на Румъния и България в навечерието на присъединяването им към ЕС. Ето по-важното от публикацията.

default

Авторът Бернд Клет прави обстоен преглед на макроикономическото развитие на България, спира се на проблемите с нарастващия външнотърговски дефицит и на дискусиите около фискалната политика и отношенията с МВФ, след което анализира критиките на Европейската Комисия спрямо България и отбелязва, че влизането в ЕС през 2007 година все още не подсигурено. Шансовете за прием през 2007 година са оценени като 50:50. Ето какви аргументи са приведени в полза на ранното присъединяване на България към общността:

1. Европейското членство на България и Румъния би повишило политическата и икономическа стабилност на Балканския регион. България освен това би могла да даде важен принос за подсигуряването на транзитните трасета за пренос на суровини от Близкия Изток и Азия.

2. . Едно отлагане на членството би бил отрицателен пример за всички останали страни в Югоизточна Европа, което би подсилило позициите на радикалните сили в тези страни.

3. Австрия ще се стреми да избегне евентуалното отлагане на българското членство да стане по време на нейното председателство в общността, което обхваща първото полугодие на 2006 година.

4. Българското присъединяване към ЕС може да бъде отложено за 2008 година само с помощта на единодушен вот на всички държави-членки на ЕС.

Кои са факторите, които - според анализа на Дойче Банк – говорят в полза на отлагане на членството? Ето изброяването им:

1. Влоши се климатът в рамките на ЕС по отношение на разширяването на общността. Вътрешнополитически съображения на политиците /най-вече във връзка с президентските избори във Франция в средата на 2007/ влошават шансовете за ранен прием.

2. Съществува не малкия риск, България и Румъния да не успеят да отстранят всички критикувани от Европейската комисия недостатъци преди съставянето на решаващия мониторингов доклад през април, респективно май 2006.

3. Приемът на Румъния в общността – за разлика от този на България – може да бъде отложен с квалифицирано мнозинство.

В крайна сметка шансовете за ранно присъединяване на България и Румъния и рискът за отлагане на членството им в ЕС се намират в относително равновесие – се отбелязва в анализа. Ако се стигне до отлагане на приема с една година – продължава изданието – това по всяка вероятност няма да има сериозни последици. Предпоставка за това обаче е, правителствата и централните банки на двете страни да продължат последователните си усилия в политиката за стабилност и реформи, така че да могат и занапред да оправдаят доверието на инвеститорите. В този случай вероятно ще се стигне само до временни отрицателни реакции на финансовите пазари, чиято интензивност впрочем би била притъпена от това, че международните пазари по всяка вероятност вече са калкулирали известна част от евентуалното забавено членство. В рамките на този сценарий освен това е твърде малко вероятно да се провали ратифицирането на договорите за присъединяване на България и Румъния към общността, процес, който впрочем все още се намира в начален стадии.

По друг начин ще изглеждат нещата обаче, ако в случай на евентуално отлагане на членството на България и Румъния, отслабне волята на тези две страни да водят политика на стабилност и реформи в икономиката. Тогава ще възникне реална опасност от отлив на инвеститорско доверие, а реакцията на финансовите пазари ще бъде категорична, което може да доведе до трайно неблагоприятни икономически, а може би и социални последици. В този случай вече няма да съществува пълна сигурност, дали присъединителните договори ще бъдат изцяло ратифицирани. Ние обаче считаме този сценарии за твърде невероятен – се казва в заключение от експерта на Дойче Банк.

В края на анализа се прави благоприятна прогноза за средносрочното икономическо развитие на Румъния и България в бъдеще, като се отбелязва, че ако двете страни наваксат известно изоставане в реформирането на предприятията и фирмите, в политиката по въпросите на конкуренцията и организацията на пазарите на ценни книжа,е напълно реалистично те да очакват икономически прираст от 5% годишно и занапред.

Реклама