1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Аделхайд Файлке

Аделхайд Файлке отговаря за десетте редакции на ДВ в Европа между Балтийско, Адриатическо и Черно море.

Надеждно, критично и отблизо - това са водещите принципи на Аделхайд Файлке в отразяването на събитията от Централна и Югоизточна Европа.

От динамиката между културно многообразие, национализма и стремежа към европейско единение се ражда енергията, от която възникват историите и темите на европейските редакции. От 2016 година Аделхайд Файлке отговаря за мултимедийните съдържания на десет езика с цел да насърчи критичния и конструктивен дискурс при отразяването на обществени и политически теми и въпроси в съответните страни - от Полша до Гърция

Аделхайд Файлке е част от ДВ от 1992 година. Тя е създателка на албанската редакция на медията, която ръководи 13 години. Впоследствие отговаря и за отделите Международни отношения и Култура. Водещите теми в нейната работа: Западни Балкани, разширяване на ЕС, културно многообразие и идентичност. 

Прескочи следващия раздел Избрани статии от Аделхайд Файлке
Прескочи следващия раздел Статии от Аделхайд Файлке

Статии от Аделхайд Файлке

Още теми