Wieso nicht? ን በብሮድካስት መልክ ለመውሰድ ካስፈለገ | Wieso nicht? | DW | 16.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Wieso nicht?

Wieso nicht? ን በብሮድካስት መልክ ለመውሰድ ካስፈለገ

በድምፅ የሚቀርበውን የ ቋንቋ ትምህርት በየትኛውም ቦታ ማዳመጥ ይችላሉ። የ Wieso nicht? ሁሉንም ክፍሎች እዚጋ ሊያዙ ይችላሉ።

 

WWW links