Wieso nicht? | Wieso nicht? | DW | 08.06.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Wieso nicht?

Wieso nicht?

单语的德语课程《Wieso nicht?》收集了来自德国、奥地利、瑞士日常生活中的各种现实场景:两人关系危机、看牙医、合住公寓、超市……等等20个场景对话均取材活生生的现实生活。本课程覆盖欧洲语言参照框架下的B1水平,适合已学者,有助其巩固和加深已有的德语知识。本课程是德国之声和歌德学院共同开发的。