1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

听众园地

2011年1月15日 听众园地

主要内容:播出听友的新年祝贺信;邀请听友参加空中贺春节活动;谈有关收听广播及上网被干扰问题;有话大家说单元播出凌落作品“凤凰”;重复一月份有奖征答问题等。