1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

新闻广角

联合国希望科特迪瓦实现政治和解

联合国安理会希望科特迪瓦新政府能够建立在广泛的(政治)基础之上。安理会呼吁科特迪瓦公民,在败选的总统巴博被逮捕以后不要采取报复行动,致力于民族和解大业。周一巴博被受到国际承认的新总统瓦塔拉领导的部队逮捕。瓦塔拉宣布,将把前总统巴博送上法庭。