1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

新闻广角

尼泊尔议会选举新总理再次失败

加德满都
尼泊尔政府危机仍未结束。议会第六次选举一名新总理的尝试宣告失败。毛派领导人和前政府总理普拉昌达、以及大会党主席保德尔均无法获得所需多数。今年6月底,在毛派的压力下,总理尼帕尔辞职。