1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

新闻广角

利比亚反政府力量重新控制东部城市阿扎达比亚

的黎波里

利比亚东部城市阿扎达比亚(Adschadabija)再次被反政府力量所控制。过去几天法国和英国战机攻击了在这座重要战略石油重镇附近的利比亚政府军。阿扎达比亚距离反政府力量大本营班加西以南大约160公里。