1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

У Харкові пред­ста­вили результати порівняльного моніторингу візової політики ЄС

ХАРКІВ. Центр миру, конверсії та зовнішньої по­лі­ти­ки Укра­їни пред­ста­вив результати порівняльного моніторингу візової політики країн Євро­союзу. Резуль­тати дослідження мають слугувати діалогу між Україною та ЄС. З подробицями – Євген Ходун:

Гро­мад­сь­ка організація „Центр миру, конверсії та зовнішньої по­лі­ти­ки Укра­їни” порівняла візову політику країн Європейського союзу щодо гро­ма­дян України, Молдови, Білорусі та Росії. Нині вимоги країн ЄС при оформ­лен­ні віз доволі різні, але на часі розроблення єдиної візової по­лі­ти­ки Євросоюзу. За словами керівника моніторингового проекту Ірини Сушко, у Брюсселі готові прислухатися до критики і пропозицій: ”За нашим „круглим столом“ був де­пу­тат європарламенту пан Генріх Лакс, який відповідає за розробку нового візового ко­де­ксу. З його боку була висока зацікавленість в тому, щоби діалог між неурядовими орга­ні­за­ці­я­ми, офі­цій­ними установами на зразок міністерства закордонних справ та кон­суль­сь­ки­ми установами — у цьому так званому „трикутнику“ — по­стій­но про­до­вжу­ва­в­ся”. При цьому об­ґрун­товані інтереси громадян Укра­ї­ни мусять враховуватися як­найповніше. Тому, вважає Ірина Сушко, важливо обго­ворювати візову проблематику не лише у столиці, але й в українських регіонах.