1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Almanya'da gizli dinleme sınırlandırıldı

Güvenlik makamlarının ”gizli dinleme” konusunda şimdiye kadar uyguladığı yöntemlerin ”insan onurunun korunması" ilkelerini önemli ölçüde ihlal ettiği gerekçesiyle Alman Anayasası‘na aykırı olduğu sonucuna varıldı. Federal Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararla bu konuda önemli kısıtlamalar getiriyor...

Alman Anayasa Mahkemesi gizli dinlemede uygulanan yöntemleri anayasa aykırı buldu

Alman Anayasa Mahkemesi gizli dinlemede uygulanan yöntemleri anayasa aykırı buldu

Federal Anayasa Mahkemesi’nin yargıçları, sonuçta özlük haklarının ve özel yaşam alanı kavramının öncelik taşıdığı kararına vardılar. Almanya’nın en yüksek yargı organı, böylece ilk planda ”ahlaki değerleri” gözeten kararının gerekçesinde, yaşam alanının gizliliği ve kişinin kendiyle ilgili bilgileri saklama yetkisinin, temel hakların arasında yer aldığını kaydetti. Bu yolla, ”ne pahasına olursa olsun bilgi toplama” hakkını reddeden anayasa yargıçları, böylece temel hakların korunması ve bireysel haklar konusunda da politikacıları uyardılar.

Açıklanan dünkü karara ilk tepki, bu konudaki politik tartışmaları başlatan ve hatta bu nedenle Kohl hükümetindeki adalet bakanlığı görevinden 1995 yılında ayrılmayı göze alan Sabine Leutheusser-Schnarrenberger’den geldi. Eski bakan, ”Ben bu sonuçtan memnunum. Böylece bu uygulamanın anayasal haklara tecavüz anlamına geldiğini belirten tezimizin doğru olduğu anlaşıldı. Bu yolla ceza mahkemeleri yasasında da bazı değişiklikler gerekecektir" diye konuştu.

Liberal politikacı getirilen kısıtlayıcı önlemlerden sonra güvenlik birimlerinin girişeceği gizli dinleme eylemlerinin artık fazla yarar sağlamayacağı görüşünde. Sosyal Demokrat Parti üyesi Adalet Bakanı Brigitte Zypries ise kararın gizli dinlemeyi tümüyle yasaklamadığına dikkat çekerek, bundan böyle uygulamanın demokratik hukuk ilkelerini gözeteceğini ve bunun da ötedenberi partisinin savunduğu tez olduğunu söyledi.

T amamen yasaklanmıyor

Anayasa yargıçları ”büyük dinleme atağı” olarak adlandırılan bu uygulamayı tümüyle yasaklamıyor, ancak getirdiği sınırlamalar ile bu türden adımların daha iyi denetlenebilmesini ve özlük haklarına ilişkin anayasal belirlemelerle çelişkiye düşmemesini sağlıyor. Kısacası güvenlik birimlerinin böyle bir adıma yeltenmelari öncesinde artık bir dizi yasal engeli aşmaları gerekiyor.

Federal Anayasa Mahkemesi şimdi hükümete verdiği görevde, konuya ilişkin yasanın anayasayla uyumlu bir hale dönüştürülerek yeniden çıkartılması için 2005 yılı yazına kadar süre tanıyor.

Böyle bir yasal kısıtlama, son yıllarda terörizmle mücadele gerekçesiyle özlük haklarına getirilen bir dizi sınırlamayla ilgili tartışmaların da yeniden başlamasına yol açması tahmin ediliyor. Özlük verilerin gizliliği ilkesine ters uygulamaların da şimdi gündeme gelmesi beklenebilir.