1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Çözüm Alman Markı'nda mı?

DW Ekonomi Servisi editörlerinden Zhang Danhong uzmanlara, Euro’dan çıkışın Almanya için bir opsiyon olup olamayacağını sordu.

Almanlar şaşkın…Güneyin borçlu ülkelerine yardım ediyor, onlara kefil oluyor ama hiç sevilmiyorlar. Aslında Almanlar ortak para bölgesinden ayrılmakla bu belayı tek bir hamlede başlarından atabilirler.

Bonn Üniversitesi’nin emekli öğretim üyelerinden Manfred Neumann, dikkatli bir vurgulamayla, normlara ters düşen şu sözleri zikrediyor: “Ortak para bölgesine uymadığımız düşüncesiyle hareket edelim.”

Neumann, Almanya’yı diğer Euro Bölgesi ülkelerinden ayıran en önemli faktörün sanayinin gücü olduğunu söylüyor. Almanya’da sanayinin milli gelir içindeki payı yüzde 20’nin altına inmiyor. Fransa’da ise bu oran yüzde on ila on iki dolayında. Aynı zamanda Alman sanayi sektörünün emek verimliliği sürekli artarken İtalyan sanayisi, maliyet artışı yüzünden rekabet gücünü kaybediyor.

Manfred Neumann “Böyle devam ederse bizim paramız revalüasyon, diğerlerininki ise devalüasyon baskısı altına girer” açıklamasını yapıyor.

Sebep 'üstün rekabet gücü'

Amerikalı iktisatçılar Clyde Prestowitz ve John Prout da aynı görüşteler. İki uzmanın CNN’in internet sitesinde yayınladıkları makalede, Euro Bölgesi’nin kenar ülkelerin borçları ve ekonomilerinin zayıf olması yüzünden değil de, Almanya’nın üstün rekabet gücü nedeniyle krize sürüklendiği belirtiliyor. Amerikalı iktisatçılar kurtarma politikasının şimdiye kadar semeresini vermemiş olmasını da, kriz ülkelerinin tasarrufla rekabet gücünü arttırması, yani biraz daha Almanlaşması hatasına düşülmüş olmasına bağlıyorlar.

Çalışkan Almanların sağlam bütçeleriyle ortak para bölgesine yakışmadıkları bundan 20 yıl önce de iddia edilmişti. 1993 yılının Ağustos ayında, para birliğinin öncüsü olan Avrupa Para Sistemi dağılma tehlikesi atlatmıştı. Fransa Merkez Bankası Frank’ın değerini koruyabilmek için döviz rezervinin yarısını elden çıkarmak zorunda kalmıştı. On bir ülke milli paraların dar bir koridor içinde dalgalanmasını kabul etmişti. Alman Mark’ı bir anda güvenli liman konumuna geldiğinden, diğer ülkeler devalüasyon baskısı altına girmiş ve merkez bankaları kısa aralıklarla piyasaya müdahale etmek zorunda kalmıştı.

EU Deutschland Finanzkrise Euro-Krise 1 Euro Münze und 1 D-Mark

Amerikalı iktisatçılar Prestowitz ve Prout, Almanya'nın Euro Bölgesi'ni terk etmesinin uzun vadede çok daha olumlu sonuçları olacağını savunuyor

“O yüzden Fransa, merkez bankalarını şoke edercesine, Almanya’nın Avrupa Para Sistemi’nden ayrılmasını önermişti” diyen Profesör Neumann, Hollanda Merkez Bankası Başkanı’nın durumu kurtarmak için söylediklerini şöyle aktarıyor:

“Hollanda ve Belçika merkez bankası başkanları, Almanya ayrılırsa, para sisteminden biz de çıkarız, deyince para sisteminin dağılmak üzere olduğu anlaşılmıştı.”

Ama korkulan başa gelmedi ve para kurları arasındaki dalgalanma marjı yedi katına çıkarıldı. Bu Avrupa Para Sistemi’nin iflas etmesi anlamına geliyordu.

"Varlığını böyle sürdüremez"

Almanya’nın tanınmış portföy yönetmenlerinden Jens Ehrhardt, Euro’nun da bugünkü şekliyle varlığını sürdüremeyeceğini söylüyor. Erhardt iktisat gazetesi Handelsblatt’ta yayınlanan makalesinde, tek akılcı çözümün Almanya’nın ortak para bölgesinden ayrılması, Almanyasız Euro’nun yüksek oranda devalüe edilmesi ve kriz ülkelerine rekabet gücünü arttırma fırsatı yaratılması olabileceğini dile getirdi.

Bu da yeni Alman Mark’ın önemli değer artışı kaydetmesi demek.

SNB Schweizer Nationalbank

Frank’ın değerlenmesi yüzünden İsviçre’nin ihracatı ve turizmciliği ağır darbe alınca merkez bankası Euro kurunu 1,20 Frank’ta sabitlemek mecburiyetinde kalmıştı

Federal Hükümet ekonomik danışma kurulunun başkanı Wolfgang Franz bu uygulamaya İsviçre'yi örnek gösteriyor.

Frank’ın değerlenmesi yüzünden İsviçre’nin ihracatı ve turizmciliği ağır darbe alınca merkez bankası Euro kurunu 1,20 Frank’ta sabitlemek mecburiyetinde kaldı. Merkez bankası sürekli döviz satın alarak Frank’ın değerlenmesini önlemeye çalışıyor. Euro’dan ayrıldığı takdirde Almanya da aynı akıbete uğrayacak.

Amerikalı iktisatçılar Prestowitz ve Prout, ‘ne zararı var’ diyor ve ekliyorlar: ‘Euro Bölgesi’ni terk etmesi Almanya’nın ihracatını sekteye uğratıp işsizliğin geçici olarak artmasına yol açabilir; Ama bu, uzun yıllar Yunanistan’ı desteklemek mecburiyetinde kalmaktan evladır.’

©Deutsche Welle Türkçe

Zhang Danhong / Çeviri: Ahmet Günaltay

Editör: Ayhan Şimşek