Pregovori o viznim olakšicama i readmisiji | EU i Srbija | DW | 12.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EU i Srbija

Pregovori o viznim olakšicama i readmisiji

Pored pregovora o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Srbija je paralelno pregovarala još dva sporazuma sa Evropskom zajednicom.

Viza za SR Nemačku

Viza za SR Nemačku

Naime, na predlog Evropske komisije, Savet ministara EU je u novembru 2006. usvojio mandate za pregovore o sporazumima o viznim olakšicama i sporazumima o readmisiji sa Bosnom i Hercegovinom, BJR Makedonijom, Crnom Gorom i Srbijom kao i mandat za pregovore o sporazumu o viznim olakšicama sa Albanijom koja već ima zaključen sporazum o readmisiji. Pregovori su zvanično otpočeli 30. novembra 2006.

Cilj ovih pregovora se ogledao u postizanju sporazuma koji bi olakšali uspostavljanje neposrednih kontakta između ljudi kao preduslov za jačanje i razvoj sveukupnih ekonomskih, naučnih, kulturnih i drugih odnosa između ugovornih strana.

Kako je međutim, dobijanje viznih olakšica uslovljeno usvajanjem i primenom jasnih pravila o borbi protiv ilegalne migracije, preduslov za stupanje na snagu sporazuma o viznim olakšicama je stupanje na snagu sporazuma o readmisiji kojim svaka država zapadnog Balkana prihvata svoje državljane koji ilegalno borave na teritoriji EU kao i druga lica koja su preko teritorije ovih država ušla u EU.

Ciljevi sporazuma o viznim olakšicama i sporazuma o readmisiji

Sporazum o viznim olakšicama i Sporazum o readmisiji između Evropske zajednice i Republike Srbije su potpisani 18. septembra 2007. i predstavljaju prvi korak ka uspostavljanju bezviznog režima. Prvim se pojednostavljuje procedura i smanjuju izdaci za izdavanje viza, precizira koje kategorije osoba imaju pravo na izdavanje viza na duži vremenski period (čak do pet godina) sa više ulazaka kao i kategorije osoba koje imaju pravo na besplatne vize.

S druge strane, Sporazumom o readmisiji se uspostavljaju brze i efektivne procedure identifikacije te bezbednog i urednog povratka osoba koje (više) ne ispunjavaju uslove ulaska, boravka ili nastanjivanja na teritoriji bilo koje države članice Evropske unije ili Srbije. Ovi sporazumi su stupili na snagu 1. januara 2008.