Pirati osnivaju Evropsku stranku | Politika | DW | 17.04.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Pirati osnivaju Evropsku stranku

Međunarodni koordinator nemačkih Pirata, Gregori Engels, za DW govori o tome kako njegova stranka želi da u EU uvede više demokratije i najavljuje osnivanje evropske stranke u narednih godinu dana.

DW: Tokom vikenda su stranke Pirata iz više zemalja u Pragu diskutovale o vašim evropskim planovima. Računate li sa osnivanjem evropske stranke pre sledećih izbora za  Evropski parlament 2014?

Engels: „Da, u Pragu smo se prošlog vikenda složili oko formiranja Evropske stranke pirata. Treba još da izradimo statute i da ih na partijskim kongresima ratifikujemo. Siguran sam da će se to sada desiti i da ćemo u narednih godinu dana osnovati tu stranku.“

Šta Pirati u Evropi žele da postignu?

„Tek će biti odlučeno kako će izgledati pojedinosti. Pre toga moramo uzeti u obzir glasove iz različitih zemalja.“

Kakav je sadržaj tih razgovora?

„Mi iz Nemačke smo rekli da imamo predstavu Evrope koja jača Evropski parlament i demokratiju u Evropi. Želimo Evropu građana i regiona.“

Kako to nameravate da postignete?

„U krajnjoj liniji, evropskim ugovorima. Nadležnosti u Evropi su već prilično koncentrisane. Mi želimo da se mnoge nadležnosti podvrgnu kontroli Evropskog parlamenta. Koordinacija prava bi trebalo da bude u rukama parlamenta a ne Komisije EU. Pored toga, cilj nam je i da uspostavimo maksimalno povoljne poreske sisteme za preduzeća i da iz toga proizađe i harmonizacija takvih poreza u Evropi. Osim toga, i u Evropi sledimo nameru da izmenimo odredbe o autorskim pravima.“

U javnosti, vaš predlog o izmeni autorskog prava često zvuči kao da tražite besplatan pristup zaštićenim delima. Tako bi autori manje zarađivali.

„Želimo da načelno omogućimo takav pristup, i da olakšamo nekomercijalno kopiranje za ličnu upotrebu. Smatramo da aktuelno autorsko pravo ne odgovara duhu vremena. Želimo da promenimo sistem tako da delima raspolažu autori, a ne njihovi pravni zastupnici. Po našem mišljenju, nije zadatak politike da brani starinske poslovne modele.“

Znači li to da autori sami treba da se staraju o prodaji svojih dela, a da to više ne bi trebalo da čine menadžeri i agenti?

„U principu - da. To je u vremenu interneta postalo mnogo jednostavnije. Svako može da postavi svoju prezentaciju na internet.“

Vaša glavna tema i dalje ’digitalna demokratija’ i s njom povezan proces demokratskog odlučivanja. Vi želite da uzmete u obzir sve glasove pri donošenju političkih odluka. To podrazumeva duge debate, što je teško već i u okviru jedne države. Mislite li da je to izvodljivo u Evropi?

„Da, zalažemo se za više demokratije i želimo da istražimo mogućnosti da se to postigne. Smatramo da demokratija znači da svakog treba saslušati i da treba uzeti u obzir mišljenje manjina. Mi smo za veće učešće građana. Ali, želimo i da ojačamo prava Evropskog parlamenta. Kada bi u Evropski parlament bilo uvedeno inicijativno pravo, to bi već bio jasan korak u pravcu veće demokratije. To znači da bi i poslanici Evropskog parlamenta bili ovlašćeni da donose nacrte zakona a ne da samo čekaju da to učini Komisija EU.“

U Nemačkoj tražite da politika postane transparentnija. Više odluka treba da postane vidljivo. Važi li to za čitavu Evropu?

„Videli smo kako je sporazum ACTA o merama protiv kršenja autorskih prava, koji su donele Evropska komisija i SAD, donet potpuno netransparentno. Čak ni na zahtev Evropskog parlamenta da dobije tekst sporazuma nije odgovoreno, već je on objavljen na internet-platformi Vikiliks. To pokazuje jasan deficit na planu transparentnosti.“

Autori: Ginter Birkenštok / Saša Bojić
Odgovorni urednik: Ivan Đerković