Maqedonia vendos marrëveshje me 20 shtete për pensionet dhe sigurimin e invaliditetit | Ballkani | DW | 24.10.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ballkani

Maqedonia vendos marrëveshje me 20 shtete për pensionet dhe sigurimin e invaliditetit

Qytetarët e Maqedonisë, që kanë punuar në vende të huaja në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare për sigurimin e pensionit dhe të invaliditetit kanë mundësi që të fitojnë të drejtën e marjes së pensionit në Maqedoni.

Pamje ilustruese

Pamje ilustruese

Maqedonia ka nënshkruar dhe ratifikuar mbi njëzet marëveshje ndërkombëtare për sigurimin e pensioneve dhe të invaliditetit me shtetet e rajonit të Ballkanit, ato evropiane dhe më gjerë. Kësisoj u është mundësuar qytetarëve të saj të gëzojnë të drejtën e pensionit nga shtetet e tjera. Me implementimin e këtyre marrëveshjeve, qytetarët nga Maqedonia për realizim të së drejtës së pensionit në një shtet tjetër mund të shfrytëzojnë pension të huaj në Maqedoni dhe më pas të kenë sigurim shëndetësor për veten dhe familjen. Në bazë të këtyre marrëveshjeve, 35 mijë qytetarë të Maqedonisë kanë realizuar të drejtën e pensionit nga shtetet tjera. “Përmes marrëveshjeve mundësohet trajtim i barabartë i pensionistëve, për të cilët zbatohet marrëveshja e sigurimit të pensionit, të invaliditetit si dhe e sigurimit në rast papunësie, të rritjes së numrit të fëmijëve dhe sigurimit në rast të lëndimit në punë apo të sëmundjeve profesionale", sqaron Irena Ristovska, përfaqësuese e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Shkupi

Shkupi

Rreth 12 mijë qytetarë shfrytëzojnë pensionin nga Gjermania

Drejtori i Fondit për sigurimin e pensioneve dhe të invaliditetit në Maqedoni, Hisni Jakupi thotë, se roli i institucionit që ai drejton, ka të bëjë me zbatimin e dispozitave të marrëveshjeve, përkatësisht të ndërmjetësojë gjatë realizimit të të drejtave për sigurimin e pensionit dhe të invaliditetit, për të siguruarit, të cilët kanë realizuar stazh pensional në një shtet tjetër. “Me zbatimin e marrëveshtjeve bilaterale për sigurimet sociale, diku mbi 35 mijë qytetarë që kanë punuar në shtete tjera e shfrytëzojnë këtë pension në një vend tjetër. Numri më i madh është nga ish-republikat Jugosllave. Por edhe nga Gjermania, prej nga rreth më shumë se 12 mijë qytetarë shfrytëzojnë pensionin nga ky shtet”, thotë drejtori i Fondit Pesional Hisni Jakupi.

Në nëntor 2011 hapet fushata sqaruese mbi procedurat e nevojshme

Maqedonia në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare për sigurimin e pensionit dhe të invaliditetit, në veçanti me vendet, me të cilat ka të nënshkruar marrëveshje, është e detyruar që të bëjë pagesën e pensioneve në vendin, në të cilin përdoruesit posedojnë shtetësinë ose jetojnë në atë shtet.“Numri i këtyre qytetarëve me shtetësi të huaj është diku mbi 7.551 pensionist nga 30 vende të ndryshme të botës”. Gjithnjë sipas drejtorit të Fondit Pensional Hisni Jakupi që nga nëntori 2011 do të fillojë një fushatë, gjatë së cilës zyra administrative e fondit do të japë sqarime dhe këshilla profesionale për procedurën e përgjithshme për ushtrimin e të drejtave që burojnë nga marrëveshjet nderkombëtare për pension. Fushata do të rrisë njohuritë e të siguruarve për të drejtat e tyre dhe gjithashtu do të kontribuojë në shkurtimin e procedurës për të fituar të drejtën e pensionit.

Autor: Fatos Musliu

Redaktoi: Lindita Arapi