1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Marktplatz - Lektionen

Mësimi 24

Lundrimi brenda vendit dhe logjistika në porte

Kontenjerët, kanalet, tarifat e transportit të mallrave: si dhe pse transportohen mallrat në lumenj dhe dete.

Tema: Lundrimi brenda vendit

Shkarkoni