1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Deutsch - warum nicht? Teil 4

Mësimi 23 – Miti i Barbarosës

Historia e perandorit me mjekër të kuqe...

Gramatikë: Fjalitë lidhore (shumës, kallëzore e mashkullores)

Audio dhe video për temën

Shkarkoni