1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Lernangebote für das Niveau A1

Hidh hapat e parë

Mësoni shprehje dhe fjali të thjeshta mbi tema të njohura: prezantoni veten dhe pyesni të tjerët si quhen dhe nga vijnë. Ofertat tona të nivelit A1 të Kuadrit Evropian të Referencës për Gjuhët mundësojnë mësimin e bazave të gjuhës gjermane.