B2 | Marktplatz – Gjermanishtja e biznesit | Marktplatz | DW | 18.01.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Marktplatz

B2 | Marktplatz – Gjermanishtja e biznesit

Me këtë kurs gjuhe për gjermanishten e biznesit ju mësoni leksik dhe shprehje lidhur me tregtinë, financat, marketingun dhe kontratat. Kursi jep një panoramë të kulturës gjermane të biznesit dhe zhvillon aftësitë ndërkulturore. Ai mbulon nivelin B2 të kuadrit Evropian të Referencës dhe u shërben atyre nxënësve të gjermanishtes, që kanë tashmë njohuri të mira gjuhësore.

Niveli: B2
Mediat: audio, text ( download)
Gjuhët: gjermanisht