1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Audiotrainer

A1, A2 | Të mësojmë gjermanisht me audio

Me këtë audiotrainer anglisht-gjermanisht mund të mësoni në mënyrë efektive fjalë të nevojshme të fjalorit bazë të përditshëm dhe të përmirësoni shqiptimin. 100 leksionet janë konceptuar për nivelet A1 dhe A2 të Kuadrit Evropian të Referencës dhe mbulojnë fusha të ndryshme leksikore. Audiotrainer-i është bashkëpunim i Deutsche Welles me shtëpinë botuese Goethe.

Niveli: A1, A2
Mediat: audio, tekst (download)
Gjuhët: gjermanisht | anglisht