Summitul american s-a încheiat , zona liberului schimb se lasă încă aşteptată. | GLOBAL | DW | 14.01.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

GLOBAL

Summitul american s-a încheiat , zona liberului schimb se lasă încă aşteptată.

O relatare de la trimisul nostru special la Monterrey, Matthias Reiche, prezentată de Rodica Binder

Urmărită cu maximă atenţie, desfăşurată fără participarea Cubei dar în prezenţa şefilor de stat şi de guvern din cele 34 de state americane, inclusiv a Sefului Casei Albe, George Bush, reuniunea la vîrf a Organizaţiei Statelor Americane s-a încheiat. Preconizata zonă a liberului schimb care ar urma să se întindă din Alaska şi pînă la Ţara de Foc se lasă încă aşteptată.

Obiectivul principal al reuniunii l-a constituit combaterea sărăciei , a inegalităţilor sociale şi a corupţiei în ţările Americii.Dar dificila problematică a fost proiectată pe nu mai puţin perturbatul fundal al relaţiilor tensionate dintre Washington şi unele state latino-americane. Cu toate acestea o declaraţie comună a putut fi adoptată aşa cum şi preşedintele ţării gazdă a summitului, mexicanul Vincente Fox a ţinut să menţioneze

Declaraţia reprezintă un compromis la nivel panamerican, ea urmînd să asigure baza unei cooperări benefice pe care o vom continua cu hotărîre în folosul popoarelor noastre. Bazele unui viitor fără sărăcie foamete şi mizerie trebuie puse azi iar căutarea căilor de compromis în vederea stabilirii păcii şi bunăstării în emisfera noastră a fost jalonată de acest summit pus în slujba binelui popoarelor noastre.

Astfel s-a convenit asupra triplării pînă în 2007 a creditelor acordate de Banca Internaţională de Dezvoltare intreprinderilor mici şi mijlocii. De asemenea taxele impuse tranzacţiilor financiare pe continentul american vor fi reduse la jumătate. Măsura este cu atît mai binevenită cu cît foarte mulţi latino americani lucrează în Statele Unite şi transferă bani familiilor lor rămase acasă.Este preconziată instituirea unui fond care să garanteze ajutor imediat în caz de catastrofe naturale.
Din perspectiva Washingtonului, declaraţia finală reprezintă o dublă înfrîngere.Propunerea Washingotnului de pedepsire a statelor corupte a fost respinsă de ţările latino americane din teama că sub acest paravan, Casa Albă ar putea înlătura regimurile care-i sunt potrivnice.Cît despre crearea zonei liberului schimb la o dată precisă, nici aceasta nu va avea loc aşa cum şi-a dorit George Bush junior, fiindcă aşa cum nu puţini lideri latino americani au menţionat, este nevoie de timp şi simpla ameliorare a factorilor economici nu aduce cu sine automat .- eradicarea sărăciei.Ideea a enunţat-o preşedintele republicii Chile, Carlos Lagos.

"La acest summit am ajuns la cîteva rezultate importante şi pentru prima oară am acceptat că dezvoltarea economică este utilă doar dacă de ea toţi pot să profite.Mecanismele pieţiii nu pot combate de la sine sărăcia findcă sporirea avuţiei trebuie să se răsfrîngă şi asupra celor nevoiaşi.Iar rezultautl acestui summit porneşte de la ideea că o concertare a politicii noastre este necesară tocmai pentru a realiza creşterea economică şi egalitatea socială."

Sefii guvernelor din nordul Americii văd cu totul altfel problema.Dezvoltarea economiei - consideră premierul canadian Paul Martin - este instrumentul care pe termen lung poate cel mai bine combate sărăcia.

"Aceasta este situaţia pe emisfera noastră şi de aceea trebuie să urmărim pe mai departe atingerea acestui ţel.Iar NAFTA zona liberului schimb creată între Canada Statele Unite şi Mexic demonstrează succesul reţetei care poate fi aplicată la scara întregului continent .Dar chiar dacă acum nu puteam înfăptui acest proiect, întîlnirea noastră a fost extrem de utilă atît în cadrul meselor rotunde cît şi al convorbirilor bilaterale. Din perspectiva Canadei profitul reuniunii de la Monterrey este suplimentat de participarea acesteia în viitor la procesul de reconstrucţie a Irakului, Canada ştiindu-se că s-a numărat printre adversarele războiului preventiv , alături de Franţa şi Germania. Pe marginea lucrărilor summitului s-a conturat disponibilitatea Washingtonului de a extinde tratamentul favorabil aplicat acum Canadei şi asupra altor state dornice să conlucreze alături de America la reconstrucţia Irakului.