România şi Bulgaria pe calea integrării europene | GLOBAL | DW | 21.11.2003
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

GLOBAL

România şi Bulgaria pe calea integrării europene

O analiză de Gernot Erler adaptată de Rodica Binder

Cît de departe se află România şi Bulgaria pe calea aderării lor la Uniunea Europeană? Există o competiţie între cele două candidate, şi dacă da, cît de productivă este ea? Iată doar cîteva din întrebările cărora opiniile formulate de Gernot Erler, preşedintele societăţii Sud Est Europene şi vicepreşedinte al fracţiunii Social Democrate din Bundestag le dă răspuns, pornind de la analiza recentelor progrese pe calea integrării europene. Odată cu primirea în luna mai a anului viitor a cleor zece noi membri ai Uniunii Europene, procesul extinderii acesteia nu este încă încheiat.România şi Bulgaria şi aşa numitele state din vestul Balcanilor precum şi Turcia se află în stadii diferite de pregătire la startul primirii.In 2002 la Copenhaga Consiliul Uniunii Europene preconizase termenul de aderare al României şi Bulgariei: anul 2007, desigur cu condiţia ca cele două ţări să îndeplinească criteriile necesare.Recentele rapoarte documentează atît progresele săvîrşite de cele două ţări în ultimul an cît şi deficitele care trebuie remediate.Ambele ţări îndeplinesc criteriile politice şi pot fi considerate drept economii funcţionale de piaţă.Dar în acelaşi timp, carenţele economice sunt într-atît de numeroase încît ele nu permit României şi Bulgariei să ţină piept concurenţei interne a Uniunii.Aderarea celor două ţări în 2007 ar fi doar atunci posibilă dacă procesul de reforme va fi continuat cu succes.Mai sunt încă multe de făcut şi să nu uităm: în ambele ţăir produsul intern brut reprezintă doar 25% din cel al mediei europene. Ar fi prin urmare primejdios dacă guvernele celor două ţări ar trezi în rîndul cetăţenilor impresia că în anul 2007 aderarea la Uniunea europeană se va produce automat.S- ar naşte speranţe false care ar stopa eforturile de reformă dar şi măsurile uneori dureroase, de modernziare necesare primirii în Uniunea Europeană- Atît în Bulgaria cît şi în România există oameni politici care consideră că ţara lor se află mai departe pe calea aderării la Uniunea Europeană, decît cea vecină.Aceste competiţii şi controverse sunt orice altceva decît productive.Ele nu au o acoperire reală, ele contrazic principiile cooperării regionale şi nu sunt apte să stimuleze eforturile de modernziare.Dacă luăm în considerare cifrele obiective diferenţele dintre România şi Bulgaria sunt mai degrabă minore.Multe deficite sunt generate de problemele supranţaionale, de carenţainvestiţiilor străine de criminalitatea organizată sau de chestiunile sociale mai ales în cazul unor minorităţi etnice cum sunt romii.Tocmai aceste structuri slabe specifice intregii reiguni balcanice pot fi remediate prin cooperare.Marginalizările sau falsa concurenţă sunt deplasate, recomandate rămîn transparenţa şi cooperarea " Dacă am reuşit cu cei zece atunci ar trebui să reuşim şi cu cei doi. Faptul că cele două ţări nu sunt la acelaşi nivel, că nu îndeplinesc în aceeaşi măsură condiţiile de aderare a fost luat în discuţie dar nu văd în aceasta un motiv de nelinişte " - a declarat Gernot Erler, vicepreşedintele francţiunii social democrate din Bundestag şi preşedintele societăţii Sud Est Europene, subliniind şi ideea că Germania a fost dintotdeauna promotoarea integrării tuturor ţărilor sud est europene în Uniunea Europeană.Dar - a atras atenţia omul politic german - ţara sa poate doar atunci să-şi justifice eforturile dacă ţările în cauză la rîndul lor, nu renunţă la continuarea susţinută şi consecventă a efectuării propriilor teme de casă .