Peisaj german cu sezonieri sud-est europeni | Aventura mea germană | DW | 15.10.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Aventura mea germană

Peisaj german cu sezonieri sud-est europeni

Muncitorii sezonieri din ţări central- şi est-europene lucrează în Germania în virtutea unor înţelegeri convenite de oficiile de plasare a forţei de muncă. Cei mai mulţi execută munci agricole şi silvice.

După reunificarea Germaniei, polonezii au fost cei care au dominat, multă vreme, piaţa muncii sezoniere. Mai bine de 80% proveneau din vecinul răsăritean al Republicii Federale. De la 1 mai 2011, polonezilor nu li se mai aplică nici un fel de restricţii pe piaţa germană a muncii.

Părăsind segmentul limitat al muncii sezoniere, polonezii au, acum, mai multe şanse şi sunt mai bine plătiţi. Din totalul sezonierilor, circa 90% sunt angajaţi în agricultură şi silvicultură, aproximativ şapte procente lucrând în industria hotelieră şi în gastronomie. Restul de trei procente sunt asistenţi în industria show-biz-ului.

Mai puţine restricţii pentru bulgari şi români

Românii şi bulgarii nu pot, deocamdată, decât visa la gradul de libertate al polonezilor pe piaţa germană a muncii. Admiterea celor două ţări în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, nu a fost completată de ridicarea barierelor pentru angajarea în Germania.

Totuşi, cu anumite limite, românii şi bulgarii se pot angaja ca muncitori sezonieri în Republica Federală. De la 1 ianuarie 2012 nu mai au nevoie de obţinerea permisului de muncă în vederea angajării în domeniile în care le este permis să muncească; dar, pe mai departe, pot munci doar şase luni pe an. În anumite cazuri specifice, durata poate urca la opt luni: locurile de muncă în domeniul cultivării fructelor, a legumelor, viei, hameiului şi tutunului. În industria show-biz-ului, perioada maximă admisă este de nouă luni.

Sezonierii din Bulgaria şi România trebuie să aibă minim 18 ani. Săptămâna de lucru începe de la minim 30 de ore iar plata se face în funcţie de grilele standard de salarizare. Dacă nu au fost stabilite contractual criteriile tarifare, se aplică salariile locale.

Angajatorul trebuie să asigure o cazare adecvată

Pentru toţi angajaţii se aplică obligativitatea asigurării în sistemul german de asigurări sociale. Acesta include asigurare de boală, de îngrijire, de pensie, accident şi şomaj. Excepţie fac acei cetăţeni români şi bulgari angajaţi în ţările lor de origine şi care prestează munci sezoniere în Germania doar în perioadele concediilor lor plătite acasă; aceştia se supun normelor de drept din ţările a căror cetăţenie o deţin.

Angajatorii germani sunt obligaţi să le ofere angajaţilor posibilitatea unei cazări adecvate. Aceasta exclude de la bun început cazarea în corturi sau rulote. Excepţie fac acele domenii în care munca presupune deplasarea în locuinţe mobile. De regulă, pentru sezonierii bulgari şi români, cunoaşterea limbii germane este un criteriu facultativ.

Angajatorul din Germania poate, din raţiuni operative, să îşi retragă oferta de angajare cu până la trei săptămâni înainte de termenul de începere a derulării contractului. Dacă angajatul bulgar sau român ajunge în Germania cu documentele semnate, ambele părţi sunt legate contractual şi trebuie să respecte angajamentele asumate.

Croaţii au nevoie de permis de muncă

Şi cetăţenilor din viitorul stat membru UE Croaţia le este deja permis să se angajeze, asemeni bulgarilor şi românilor, în munci sezoniere. Şi lor le sunt impuse anumite restricţii ce ţin, între altele, de durata contractului, de limitele de vârstă, norme de salarizare.

Un sezonier croat poate lucra în Germania după ce angajatorul german a încheiat un acord cu biroul de muncă din Croaţia. Cetăţenii croaţi au nevoie de permis de muncă pe care îl solicită, înainte de a veni în Germania, la ambasada federală din Zagreb sau la consulat. Persoanele interesate primesc confirmarea unui permis de muncă valabil de la serviciul central de intermediere profesională şi pentru străinătate (ZAV).

Muncitorii sezonieri din Croaţia sunt şi ei subiecţii reglementărilor germane privind asigurările sociale. Dacă nu există un document acoperitor privind asigurarea de boală, angajatorul este obligat să încheie, pe proprie cheltuială, o asigurare privată în numele angajatului. În caz contrar, angajatorul îşi asumă riscul de a suporta financiar cazurile de boală ale angajatului. Cunoştinţele de limbă germană sunt, şi pentru sezonierii croaţi, un criteriu facultativ.

"Persoanele care au reşedinţa în Croaţia dar nu sunt cetăţeni croaţi nu primesc drept de muncă sezonieră” în Germania, explică Ilona Mirtschim, de la Agenţia Federală pentru Muncă, completând: „În ce priveşte costurile de intermediere, în Croaţia, a obţinerii permisului de muncă sezonieră, acestea sunt suportate de angajatorul german. Taxa este de 60 de euro şi este interzisă reţinerea ei din salariul sezonierului ".

Fără bariere pentru greci

Grecia este membru al Uniunii Europene din 1981, astfel că, pentru greci, restrângerile de pe piaţa muncii au fost de multă vreme suspendate. Asemeni polonezilor, cehilor, ungurilor sau slovenilor, grecii au acces nelimitat la orice fel de loc de muncă din Germania.

Muncitori din Albania, Kosovo, Bosnia-Herţegovina, Macedonia, Serbia şi Turcia nu pot presta activităţi sezoniere în Germania, deoarece între Agenţia federală pentru Muncă şi administraţiile de resort din aceste ţări nu există acorduri sau înţelegeri bilaterale.