1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Cultură

Metabolismul gloriei în lumea artelor

Daniela Zeca-Buzura este directorul singurului post de televiziune din România dedicat în exclusivitate culturii: Un dialog despre metabolismul gloriei în lumea artelor din România purtat cu directorul TVR Cultural.

default

Am început discuţia cu o mai veche curiozitate: de câte ori pe zi primeşte telefoane de intervenţie directorul TVR Cultural? Daniela Zeca a întâmpinat întrebarea cu o grimasă: ” Cam o dată pe zi. Oricum e mult mai puţin decâ t în primii ani când îmi era uneori greu să contabilizez şi mai ales să mă descurc cu asta. La un moment dat ajunsesem la un scor foarte exact al d manilor mei: dacă mă sunau cinci oamen i, mă alegeam cu trei duşmani ş i doi prieteni”.

Mascota din vitrina Pandorei

Care sunt frustrările artiştilor din România? “ Aş putea să judec rapid şi superficial că pri mul imperativ ar fi banul, câştigul. Să nu uităm că sunt artişti în România care adună pe drepturi de autor chiar ş i un miliard de lei vechi. Asta are ş i o parte de bravadă, e foarte bine. Însă e ceva care se mai suportă . Ceea ce ustură rău de tot şi nu po ate fi îndurat de anturaj e gloria. Chiar dacă ţine cât o flamă de chibrit, chiar dacă e o glorie fadă p e un post regional, tot glorie înseamnă şi ea este rana. E cutia Pandorei”.

Dar prin ce mecanism se atinge gloria în lumea culturii? “ În România, sist emul de promovare în cultură e neglijabil. Agentul literar nu ar trebui să fie doar o mascotă în vitrină. În mecanismul de obţ inere a gl oriei există nişte resorturi care în Româ nia nu sunt solide. Sarcina acestui mecanism este de a simţi ş i palpa cu vizionarism un anumit potenţial artistic. În măsura în care putem risca mizând pe un cal de cursă , fără a avea prea multe garanţ ii, atunci glo ria nu mai e aşa o himeră cum credem noi, toţi aspiranţii, trăgând de ea ca de un zmeu de hâ rtie. Gloria devin e astfel cuantificabilă si programabilă ”.

Tavanul deasupra capului mecenatului românesc

Unde este defect acest mecanism în România? “În clipa în care u n promotor depistează artistul cu potenţial, acel artist trebuie susţ inut cu bani, orice am face. A aduna fin anţări în cultură e pe de-o parte un talent, pe de altă parte o profesie bine perfectată şi exersată şi o î ndeletnicire care are nevoie de un cadru juridic normal. În România legea sponsorizării e atât de volatilă şi perisabilă încât orice mecena se dă cu capul de tavan. În plus, profesioniştii din această branşă nu sunt recunoscuţi. Noi credem că sintagme precum “comunicatorul” sau “ofiţ erul de brand” sunt doar niş te capricii . Dar eu am văzut corporaţ ii mai mari, mai m ici, care au astfel de specialişti şi lucrurile merg datorită lor. Pur ş i simplu”.

TVR Cultural este o instituţie susţinută din fonduri publice care se adresează unei minorităţi, prestigioase ce-i drept, dar reduse. Se justifică finanţarea TVR Cultural din bani publici? “ Investiţ i a merită pentru că acolo punem deoparte, ca în seiful unei bănci, niş te resurse pent ru viitorul apropiat sau mediu ş i, nu în ultimul rând, pentru că astfel se creează etaloane, vârfuri, î n tr-un peisaj de masă global . Nu ştiu dacă acest peisaj de masă e deprimant , că ci nu -mi place să am o voce apocaliptică, dar am tot repetat că televiziunea de orice fel, chiar şi una de nişă precum TVR Cultural, creează apetenţe, nu competenţ e”.

Autor: Vlad Mixich
Redactor: Rodica Binder