Este ilegală reducerea pensiilor? | România | DW | 26.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

România

Este ilegală reducerea pensiilor?

Sindicatele mobilizate împotriva Guvernului invocă în sprijinul acţiunilor de protest Articolul 47 din Constituţia României, care prevede dreptul cetăţenilor la pensie şi la alte forme de asigurări sociale.

default

Intenţia Guvernului de a reduce pensiile a mobilizat o mulţime de argumente. S-a spus că este din punct de vedere economic greşit, deoarece ar duce la scăderea consumului şi, în acest fel, ar amîna reluarea creşterii economice.

S-a arătat, de asemenea, că scăderea veniturilor populaţiei ar avea şi efectul pervers de a diminua veniturile statului, întrucît impozitele ar fi şi ele mai mici. Pe multe buze s-a ivit şi argumentul moralităţii, unul destul de neclar şi de aceea poate cel mai convingător.

Dar poate cel mai surprinzător a fost argumentul potrivit căruia scăderea pensiilor ar fi ilegală şi neconstituţională, deoarece pensiile ar reprezenta proprietatea celui asigurat.

În această optică, a reduce pensiile cu 15%, ar însemna confiscarea a 15% din proprietatea pensionarilor. Cineva spunea expresiv că asităm pur şi simplu la „naţionalizarea pensiilor“.

Dacă toate celelalte argumente ar putea fi luate în considerare, acesta din urmă este cu totul eronat. În România, pensia este într-adevăr un drept constituţional, dar nu este o proprietate, deoarece sistemul de pensii aflat în vigoare este unul distributiv.

Altfel spus, se bazează pe contribuţiile celor activi. Cei care sînt astăzi activi cotizează la fondul de pensii din care sînt plătite imediat pensiile seniorilor. Şi cum cotizaţiile nu sînt suficiente, statul mai adaugă invariabil o parte de la buget.

Sistemul acesta de pensii de stat a fost pus pentru prima dată în aplicare de cancelarul Otto von Bismarck în 1889. Cotizaţiile erau plătite de muncitorii industriali cu salari mici şi de angajatori, dar statul contribuia la rîndul său din taxele puse pe alcool, tutun şi zahăr ca şi din redevenţele plătite de provincii guvernului central.

Treptat, modelul etatist german va fi imitat în multe alte sisteme din Europa şi va fi extins la toţi cetăţenii salariaţi. În România actuală ca şi în destule alte ţări, pensiile funcţionează după principiul solidarităţii între generaţii şi nu au o legătură strictă cu contribuţiile reale la fondul de pensii.

Dar există şi un alt tip de asigurare, una de sursă liberală şi care constă în capitalizarea contribuţiilor. Asiguratul şi angajatorul său depun periodic o sumă de bani într-un fond de pensii care este fructificat prin diferite plasamente profitabile.

Abia în acest caz se poate spune, cu drept cuvînt, că pensionarul este proprietarul pensiei sale. În România sistemul pensiilor capitalizate a fost introdus foarte recent odată cu pensiile private obligatorii, şi de care nu se atinge nimeni. De fapt ele nu vor fi plătite decît peste un număr oarecare de ani.

În consecinţă sindcatele care invocă Constituţia au o bază slabă de argumentare. Articolul 47 din Constituţie prevede într-adevăr dreptul cetăţenilor la pensie, dar nu se referă la cuantumul pensiei. În plus acest articol nu doar că nu interzice, dar chiar îndeamnă statul să ia acele măsuri de natură să garanteze că va putea plăti pensii şi pe viitor.

Este dureros ceea ce se petrece, dar este departe de a fi ilegal sau neconstituţional. S-ar putea spune doar că promisiunile legate de pensii au fost imorale atunci cînd se ştia prea bine că statul nu îşi poate permite luxul acesta.

Autor: Horaţiu Pepine
Redactor: Medana Weident