Egalitatea sexelor | Societate | DW | 02.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Societate

Egalitatea sexelor

Cu toţii respirăm acelaşi aer, sălăşluim sub acelaşi cer şi afirmăm fără să clipim că am fi egali. Cel puţin pe hârtie. În realitate însă, discriminarea femeilor continuă.

default

Comisara Viviane Reding

Teoretic trăim în cea mai bună dintre lumi. Una, în care femeile se bucură de acelaşi drepturi ca bărbaţii. În fapt însă, Adam o bate pe Eva, se înfruptă singur din măr, iar Evei nu îi rămâne decât o coastă ruptă. A ei, nu cea din care se afirmă ca ar fi fost plămădită. Paradisul contemporan este marcat de o problemă dureroasă. Îl apasă inegalitatea dintre bărbaţi şi femei.

În calitate de comisară EU pentru justiţie, drept fundamental şi cetăţenie, Viviane Reding a participat la o conferinţa extraordinară organizată de Naţiunile Unite pe 1 martie, la New York, pe tema egalităţii între sexe.

Nerespectarea acestui drept apasă în continuare pe umerii împovăraţi ai Comisiei, în contextul în care 52% din populaţia europeana este de sex feminin. În ciuda eforturilor ei din ultimii ani de a pune capăt discriminarilor dreptul fundamental al femeilor este de foarte multe ori ignorat în viaţa cotidiană.

Viviane Reding consideră ca Europa se confruntă cu cel puţin două probleme, ce reclamă soluţii imediate:

´´ Î n primul rând trebuie să nivelă m diferenţ ele salariale, î n aşa fel încâ t şi femeile să primească aceleaş i salarii , ca şi bărbaţii pentru un volum egal de muncă . Î n al doilea râ nd trebuie să g ăsim o cale de a stopa violenţa, cu care femeile se confruntă de multe ori chiar î n incinta propriul că min . În plus, trebuie s ă stâ rp im traficul de carne vie şi mutilarea genitală ´´, susţine comisara Reding.

Primul pas a fost deja făcut, ideile reformatoare au fost rostite şi în anul 1995, în "Declaraţia de la Beijing". Dar o societate în care o femeie continuă să câştige, în medie, cu până la 17,4 % mai puţin, pentru fiecare oră de muncă, decât colegul ei de sex opus are nevoie de mai mult decât de idei. Cum se vor reflecta ele în legislaţie, şi ce rol va juca Comisia Europeană în implementarea lor, ne spune tot vicepreşedinta Viviane Reding:

´´ Va trebui ca d irectivele emise de Comisia E uropeană să fie respectate , fără excepţ ie, de toate statele-membre ale Uniunii Europene. Comisia va monitoriza punerea în aplicare , la nivel e uropean . a acestor directive, iar în cazul încălcării lor, Comisia are dreptul să intervină ş i s ă traducă statul respectiv în fa ţa Curţii de Justiţie de la Bruxelles ´´.

La New York Comisara Reding a privit cu optimism către viitor:

´´Am spera nţa că această conferi nţă va însemna un pas înainte, iar dacă ne vom uni forţele sunt sigură că vom avea success, ş i vom face progrese semnificative´´, a conchis vicepreşedinta Comisiei Europene.

Planurile ei sună promiţător şi anunţă îmbunătăţiri reale ale condiţiei femeii în societate. Cât timp va dura până când vântul schimbării va bate şi în direcţia României, rămâne de văzut. Răbdare am avut destulă.

Autor: Georgiana Macovei
Redactor: Petre M. Iancu