1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

GLOBAL

Construirea Memorialului victimelor Holocaustului continuă la Berlin

O relatare de Silke Bartlik prezentată de Rodica Binder

Edificarea memorialului închinat victimelor Holocaustului în Berlin , mai exact , dedicat memoriei . tuturor evreilor care au fost exterminaţi în timpul dictaturii naţional socialiste, a fost intens şi îndelung dezbătută. Intre timp construirea memorialului a început ceea ce nu a însemnat că dezbaterile nu au continuat. In ultima perioadă ele au cunoscut o intensificare şi o emoţionalizare ieşită din comun, provocată de utilizarea în construcţie a unei substanţe anti grafitti produsă de firma Degussa a cărei filială, în timpul naţional socialismului , a produs gazul ucigaş Cyclon B .Se ştie că cu această substanţă au fost ucişi în lagărele de exterminare milioane de evrei nevinovaţi.
Personalităţi publice au revendicat anularea contractelor cu firma Degussa, întreruperea construcţiei şi angajarea unor alte firme al căror trecut istoric este nepătat. Curatoriul memorialului a adoptat ieri, joi 13 noiembrie decizia care a pus oficial capăt disputelor recente.
Memorialul închinat evreilor europeni care au fost exterminaţi în timpul dictaturii naţional socialiste va fi construit cu participarea tuturor firmelor incluse în contract - a decis curatoriul Moemoiralului după îndelungi şi dificile schimburi de păreri.Preşedintele Bundestagului Wolfgang Thierse este cel care a comunicat oficial decizia :

"Acest memoiral este construit de întreaga societate germană.Nu ne-a fost dat să auzim nici în hotărîrea Bundestagului, , nici în dezbaterile publice precedente nici în curatoriu, vreun argument prin care părţi ale societăţii nostre sau anumite firme să fie excluse din acest proiect. Si de aceea, majoritatea membrilor curatoriului s-a pronunţat împotriva eliminării unor părţi ale societăţii sau a unor anumite firme ori a firmelor predecesoare, chiar cînd trecutul acestora nu este deloc străin şi încă în cel mai rău fel, străin de crimele comise de nazişti".
Conform deciziei pe care Wolfgang Thierse , preşedintele Bundestagului a enunţat-o explicînd-o în bună parte, concernul chimic Degussa va furniza în continuare atît substanţa de protecţie anti grafitti menită să acopere componentele, blocurile de beton ale memorialului, cît şi una din substanţele componente lichide ale betonului de fundaţie.

Implicarea filialei firmei Degussa în atrocele trecut naţional socialist , după ce a devenit de notorietate publică, s-a soldat la finele lui octombrie cu întreruperea construcţiei memorialului. Tot Wolfgang Thierse a precizat că azi firma Degussa este cu totul alta decît cea din perioada celui de-al Treilea Reich. Pe de altă parte, curatoriul a decis continuarea construcţiei memorialului, cu firmele deja incluse iniţial şi contractual în proiect şi din raţiuni pragmatice : o întrerupere a proiectului ar fi atras după sine costuri suplimentare şi neplăceri juridice. Cît despre dezbaterile din curatoriu, din sfera publică germană şi internaţională - acestea nu constituie la rîndul lor decît o altă componentă, public discursivă, a întregului memorial a ţinut să sugereze Wolfgang Thierse nu fără a sublinia şi urmăioarea idee: aceea că s-a redescoperit ceea ce de fapt ştiam deja - şi anume că trecutul face parte din prezent. Un motiv în plus pentur ca argumentele şi aura emoţională care au însoţit aceste dezbateri să fie la răîndul lor incluse în arhiva documentară a memorialului.Iniţiatoarea acestuia, publicista Lea Rosh după luarea deciziei de continuare a construcţiei memorialului, şi-a exprimat atît îngrijorarea cît şi sentimentul de uşurare pe care le-a resimţit deopotrivă.Ingrijorarea provocată de refuzul dinainte anunţat al unor urmaşi ai victimelor Holocaustului de a vizita memorialul tocmai din cauza participării la construirea lui a unor firme germane al căror trecut este grevat de colaborarea cu regimul naţional socialist.